BestClean využívá komplet SlimOffice včetně řešení B2B SlimShop a pro obchodníky SlimWeboffice

BestClean využívá komplet SlimOffice včetně řešení B2B SlimShop a pro obchodníky SlimWeboffice

Výrobky značky BestClean jsou špičkové přípravky s nanotechnologii pro mytí a úklid. Společnost BestClean s.r.o. je výrobcem a distributorem těchto přípravků.

V průběhu prázdnin 2016 byl nasazen IS SlimOffice, který pokrývá veškerou skladovou, obchodní a účetní agendu ve spol. BestClean.
S distribucí SLIM pomáhá pomocí produktu SlimShop, který je využíván jako B2B obchod.
Vzhledem k početnému týmu obchodních zástupců bylo potřeba vyřešit přístup k obchodním údajů v terénu. Tento požadavek byl vyřešen pomocí SlimWebOffice