Mobilní skladník


Potřebujete zrychlit a zpřesnit procesy spojené s naskladněním a vyskladněním zboží?
Potřebujete výdej ze skladu tvořit operativně bez přepisování údajů z papírů?
Chcete mít jistotu vyskladnění správného (artiklu, kódu) zboží z počítače?
Chcete mít jistotu správně spočítané inventury?


... máme pro Vás řešení.

Mobilní řešení skladového hospodářství při používání čárových kódů

V dnešní době je téměř každé zboží přicházející do skladu označeno čárovým kódem, podle kterého jej lze jednoznačně identifikovat. Proč nevyužít této výhody? Tím je možné se vyvarovat chyb a časových ztrát způsobených zdlouhavým ručním přepisováním formulářů.

Nabízíme řešení propojení systému SlimOffice se systémem Mobilní skladník, který je provozován na terminálu Unitech PA 600 s operačním systémem Windows Mobile.

P600

Mobilní skladník od společnosti BARTECH s.r.o.

Mobilní skladník UNI (dále uváděno jako „MSU“) je systém umožňující automatizovat skladové operace a vytvoření potřebných dokladů pomocí ruční paměťové čtečky se snímačem čárových kódů (dále jen „terminál“). Program spuštěný v terminálu umožňuje vytvářet, prohlížet, doplňovat a opravovat skladové doklady u činností: 
 

 • Příjem na sklad (také dle objednávek)
 • Výdej ze skladu (také dle objednávek) 
 • Převod mezi sklady
 • Inventura skladu

a to pomocí snímání čárových kódů a zadávání počtu kusů položek. Aplikace využívá seznamy (číselníky) skladů a zboží (skladových karet) a může pracovat také se seznamy pracovníků (skladníků), firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel. Samozřejmostí je práce s více sklady a s více rozpracovanými doklady jednotlivých činností najednou, používání různých funkcí pro šarže a sériová čísla, volitelných polí k vkládání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.), funkce zobrazení informací o skl.kartě apod. Při výdeji lze tisknout etikety položek s čárovým kódem k aplikaci na expediční jednotky.

Vytvořené doklady lze po připojení terminálu nahrát do SlimOffice k další práci nebo k tisku. 

Výhody skladové evidence pomocí čárového kódu 

 • Jednoduché vytváření příjemek, výdejek, převodek a inventur 
 • Výrazné zvýšení efektivity práce skladníka 
 • Zamezení chybovosti pomocí identifikace zboží čárovými kódy 
 • Rychlá a pohodlná práce s přenosným ručním terminálem 
 • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem


Řešení se skládá z těchto částí:

SlimOffice a MSU v PC
SlimOffice obsahuje modul Skladové přípravy, který umožňuje propojit přímo data z MSU do dokladů skladové přípravy ve skladu. Z těchto automaticky vytvořených dokladů může vzniknout po stisku tlačítka přímo doklad typu prodejka, skladová příjemka, skladová výdejka nebo naplnění inventurní soupisky.  
Program MSU v PC obsahuje „Administrátor licencí“ určený ke správě licenčních klíčů terminálů (aktivace, doplňování apod.) a program „Synchronizátor“, který zajišťuje datovou komunikaci mezi informačním systémem uživatele a programem MSU v terminálu. Slouží ke kopírování programu a číselníků (dat) do terminálu, ukládání výsledných dat z terminálu zpět do PC. Umožňuje např. zvolit typ datových souborů a jejich umístění, vlastnosti datových polí, vlastní nastavení kopírované do terminálu, místění souborů s číselníky, jejich názvy, nastavení volitelných polí apod. 

Program MSU v terminálu
Vlastní program spustitelný v ručním terminálu, umožňuje provádění skladových operací ve skladu tj. vytvářet, prohlížet a doplňovat skladové doklady pro příjem, výdej a převod mezi sklady a provádět inventury skladu. Identifikaci produktů lze provádět snímáním čárových kódů popř. ručním výběrem pomocí klávesnice.

Seznam funkcí v terminálu: 

 • Vytváření dokladů pro příjem, výdej a převod mezi sklady
 • Zpracování dokladů inventury skladu
 • Práce s více sklady
 • Příjem/výdej dle konkrétní objednávky
 • Opravy a doplňování vytvořených dokladů
 • Sériová čísla a šarže v dokladech
 • Výběr firmy do dokladu
 • Volitelná pole pro údaje dokladů a skladových karet
 • Tisk etiket položek při výdeji na bluetooth tiskárnách
 • Využitelnost čárových kódů EAN128/UCC
 • Využitelnost váhového kódu (EAN 13, prefi 27-29)
 • Informace o skladové kartě
 • Jazykové prostředí CZ, SK, EN a možnost dalších

  
Hardwarové a softwarové požadavky (Program Synchronizátor  v PC): 

 • PC kompatibilní s IBM
 • Operační systém Windows Vista 7,8,10
 • Operační paměť min. 1 GB (dle doporučení pro daný OS)
 • Požadované místo na harddisku mimo databázi: min. 50 MB
 • Klávesnice, myš
 • port USB pro terminál PDA (na 1 portu se může střídat více PDA nebo mohou komunikovat přes WiFi)

Vzorový příklad práce s MSU (pdf)