Účetnictví

 • Nová tisková sestava Hlavní kniha (HlavKniha/002) - text se tiskne ve více řádcích.

Prodej

 • Nová tisková sestava FaktVy/008 - faktura vydaná dobírková pro občany.

Banka

 • Bankovní výpisy - upraveny formáty pro import z ABO. Z formátu KB, ČSOB, ČS, GE Money (*.gpc) byl zvlášť vyčleněn formát KB (*.gpc).
 • Funkce párování dokladů - nově je možné v parametrech klienta nastavit, že po napárování řádků bankovních výpisů se do nenapárovaných řádků automaticky dotáhne typ = kód.

Sklady

 • Katalog skladů - doplněn příznak Neaktivní.
 • Karty zboží - v browseru doplněny položky: kód prodeje, typy plnění uskutečněná i přijatá pro tuzemsko, EU a vývoz.
 • Sklady - Tiskové sestavy - Výpisy skladových karet - nová tisková sestava KartyZbozi/101 - Cenový rozbor. Sestava porovná prodejní ceny dle zadaného koeficientu ve filtru a vypíše rozdíly.
 • Nová tisková sestava Inv/006 - Inventurní soupiska (podle vzoru Inv/001 ale v sestavě je použito vetší písmo, upraveny sloupce a doplněn tisk PC1).

 Majetek

 • Tiskové sestavy - výpisy majetku - do filtru doplněna možnost mezisumace za akci.
 • Pro příspěvkové organizace doplněn nový katalog Kategorizace majetku s možností nastavení na kartě majetku.

Daně

 • Výpis z evidence pro daňové účely - upraveno dle legislativních změn platných od 1.1.2012. Upravena funkce napočítání řádků ve výpisu, kdy v případě kódu 4 - stavební a montážní práce se nevykazuje rozsah plnění. Upraven export ve XML formátu.

Mzdy

 • Zavedeny nové parametry výpočtu pro rok 2012 včetně doplnění nové hranice pro platbu sociálního a zdravotního pojištění u DPP.
 • Roční vyúčtování daně zaměstnanců - browser, detail výpočtu, tisková sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2011 (vzor č. 16). Možnost zpracování ročního vyúčtování daně způsobem, kdy se automaticky připraví podklady pro výpočet, které je možné editovat a následně vypočítat a přenést do zvoleného mzdového období.
 • Docházka - browser, detail, katalog druhů docházek, katalog pracovních kalendářů, rozšíření karty zaměstnance o možnost definice pracovního kalendáře. Možnost evidence docházky u zaměstnanců s využitím nadefinovaných pracovních kalendářů, kdy pro příslušný den se definuje daný druh docházky a doba. Umožněn přenos docházky do výpočtu mzdy - tzn. k příslušné platové složce se přenese počet hod nebo dnů nebo hod i dnů.
 • Nová tisková sestava OSSZ - Přehled o platbě pojistného 2012.
 • Nová tisková sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech 2012.
 • Nová tisková sestava Příloha k žádosti o (vzor 2012).
 • ELDP - napočítávání vyloučených dob - od 1.1.2012 se napočítává neplacené volno.
 • Nová tisková sestava Přehled daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Nová tisková sestava Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením.
 • Nový parametr Slučovat platby pro doplatky u souběhů.
 • Výpočet mzdy - při ukládání se nově provádí kontrola na doplatek. V případě záporné částky program upozorní hláškou.