Automatické zasílání urgencí

Automatické zasílání urgencí je novinka programu SlimOffice, vytvořená v rámci možného rozšíření „e-mailing Automat“ (automatické odesílání datových výstupů). Jedná se o plně automatizovanou funkci, která bez jakékoli pozdější nutnosti zásahu uživatele zpracuje výstupy – sestavy ve formátu PDF a tyto rozešle požadovaným odběratelům, na předem definované e-mailové adresy v nastavených intervalech.

Funkce e-mailing Automat je nastavitelná v oblasti Parametry a servis – Parametry - Automatické odesílání datových výstupů. Součástí nastavení je i způsob a interval zasílání.

číst dál >>

Řešení dvou snížených sazeb DPH od 1.1.2015 v programu SlimOffice

Od 1.1.2015 je novelou zákona o DPH zavedena (vedle dosavadní snížené sazby sazby DPH 15%) také druhá snížená sazba ve výši 10%. Tato druhá snížená sazba se bude uplatňovat na vybrané položky zboží, které jsou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH.

V souvislosti s touto legislativní úpravou nedochází v programu SlimOffice k výrazným programovým úpravám, neboť evidence a vykazování více sazeb DPH byla v programu vyřešena již v minulosti. Způsob evidence přijatých dokladů a vystavování faktur či prodejek za hotové se dvěma sníženými sazbami DPH je popsán v sekci častých dotazů (FAQ) v oblasti Prodej a Nákup. Časté dotazy jsou (po přihlášení) přístupné registrovaným uživatelům programu SlimOffice (SlimOffice -> FAQ -> Prodej/Nákup).

číst dál >>

SlimHelpDesk

Spolu se zveřejněním nové verze SlimOffice 4.3 (9440) byla spuštěna nová aplikace SlimHelpDesk. Tato aplikace slouží ke zkvalitnění komunikace zákazníka a SLIM v průběhu implementace programů, poimplementační podpoře a při řešení technických problémů HW a počítačové sítě.

HelpDesk umožňuje

  • zadávat požadavky, dotazy, objednávky nových prací, řešit reklamace provedených požadavků
  • sledovat postup prací
  • sledovat historii požadavků a komunikace
číst dál >>

Nové sazby DPH od 1.1.2013- aktualizace programu SlimOffice 4.3

Vzhledem k tomu, že se od 1.1.2013 podařilo uvést v účinnost tzv. daňový balíček, připravili jsme novou aktualizaci programu SlimOffice 4.3 (9074), která obsahuje zejména nastavení nových sazeb DPH. Od 1.1.2013 platí snížená sazba 15% a základní sazba 21%. Aktualizaci je možné stáhnout ze sekce SlimOffice -> Ke stažení.

Aktualizace programu SlimOffice 4.3 (9074) obsahuje řadu dalších změn a novinek. Kompletní seznam naleznete zde.

číst dál >>