Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11259 - 11290)

23.1.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11290)

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - nový vzor Rozvaha ve zkráceném rozsahu (Mikro) pro rok 2016.

Prodej

 • Prodejky - nová tisková sestava Prod/011 - Prodejka úzká pro neplátce DPH.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Export pohledávek - upraven formát (*.csv) pro export pohledávek pro ČSOB.

Katalogy

 • Katalog firem - kontrola Spolehlivost plátce napojena na šifrovaný protokol Https.

Daně

 • Silniční daň - nová tisková sestava DPHSilDan/001 - Přiznání k silniční dani - vzor. č. 16.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2017: MzKz17/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz17/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz17/013-Prohlášení k dani, MzKz17/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz17/018 - Oznámení plátce daně, MzKz17/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzNemoc17/001-Příloha k žádosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ/001-Přehled o výši pojistného.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tisková sestava MzRVD16/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD16/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD16/002-Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD16/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD16/002-Příloha č. 1, MZVD16/003-Příloha č.3, MZVD16/004-Příloha č.4..
 • Tiskové sestavy - ZP - Přehled o platbě pojistného - položka Číslo plátce pojistného nově napojena na Účty pro odvody - položka variabilní symbol.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizace parametrů pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

 

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11189 - 11258)

22.12.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11258)

Zásadní změny a novinky

 • EET - napojení na elektronickou evidenci tržeb. Manual registrace a nastavení parametrů zde
 • Silniční daň - zpracování přiznání k silniční dani včetně odeslání prostřednictvím EPO2.
 • Normalizované výkazy pro podnikatele pro rok 2016.
 • Parametry výpočtu pro Mzdy pro rok 2017.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - nové vzory pro rok 2016 (šablony pro výpočet, tiskové sestavy a export do XML). Z důvodu změny metodiky (zrušení účtů skupiny 61 a 62) bude zapotřebí ručně upravit znaménko ve sloupci Minulé období (za rok 2015).
 • Tiskové sestavy - Výsledovky - Vysl/012 - Výsledovka srovnávací - optimalizace pro Excel.

Prodej

 • Faktury vydané, Prodejky, Zálohové listy vydané, Ostatní pohledávky - doplněna nová záložka EET. Příznak EET slouží k označení dokladu, který má být do EET odeslán. Všechny další položky jsou automaticky vygenerované při odeslání do EET (Pořadové číslo = řada/číslo dokladu, PKP, BKP, FIK, Provozovna, Pokladna).
 • Faktury vydané, Prodejky, Zálohové listy vydané - tiskové sestavy dokladů doplněny o údaje EET.
 • Katalogy - Řady FV, ZLV, Prodejek, OP - nový příznak EET. Pokud je příznak nastaven, automaticky se přenáší do dokladu.
Read more

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11094 - 11188)

6.10.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11188)

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Rozvaha, Výsledovka, Předvaha, Hlavní kniha, Účetní deník - vytvořeny nové tiskové sestavy (Rozv007, Vysl012, Predvaha007, HlavKniha003, UcDenik002), které jsou optimalizoavné pro export do Excelu.

Prodej

 • Katalogy - Řady faktur vydaných, Řady prodejek, Řady zálohových listů vydaných, Řady pohledávek - vytvořena položka pro definici šablony (pravidla) pro automatickou tvorbu evidenčního čísla dokladu podle řady a čísla dokladu.
 • SPC = EDI - export FV - doplněny nové položky: kód zboží a měrná jednotka.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10951 - 10980)

16.2.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10980)

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - Export do XML (EPO2) - úprava na formát roku 2015.

Prodej

 • Formuláře dokladů (FV, Prodejka, ZLV, OP) - Hlášení DPH - doplněna nová položka Zahrnovat do kumulativního součtu (tj. do oddílu A.5. kontrolního hlášení). Tento příznak je možné zaškrtnout zejména v případech, kdy není žádoucí, aby se doklad vykazoval v oddíle A.4., ale padal do oddílu A.5. kontrolního hlášení.
číst dál >>