Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13189 - 13294)

1.7.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13189 - 13294)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13294) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - v případě nastavení položky Zaokrouhlit = ne se v sestavách tiskne text "bez zaokrouhlení v Kč".
 • SPC=Neziskové organizace: Tiskové sestavy - Neziskové organizace - předfiltr pro sestavy normalizovaných výkazů Rozvah a Výsledovek rozšířen o údaje: Datum sestavení závěrky, Právní forma a Předmět podnikání. Vše je pak napojeno do aktuálně platných tiskových sestav.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - tisková sestava FaktVy/009 rozšířena o možnost tisku QR kódu pro platbu a doplněn tisk recyklačních příspěvků. Tisková sestava FaktVy/004 - Faktura vydaná - neplátci DPH - odstraněna položka Datum uskutečnění zdanitelného plnění (pro neplátce DPH nemá opodstatnění).
 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - ve zbylých tiskových sestavách faktur vydaných (dosud bylo jen ve FaktVy/001 a FaktVy/011) napojen tisk na 2 snížené sazby DPH. Pro správný tisk je potřeba mít správně definované parametry klienta - Prodej - Kódy prodeje DPH (např. #DPH2, #DPH1, #DPH3).
 • SPC=Přepravní společnosti: Česká pošta - nový systém napojení pomocí webového nAPI České pošty. Dosavadní systém předávání datových vět ukončil platnost k 30.6.2022. Nový systém pomocí nAPI České pošty umožňuje zaslání zásilky, vytisknutí štítku, samostatné vytisknutí štítku a testovací funkci. Vše je integrováno do SlimOffice. Zavedeny nové parametry klienta - Česká pošta. V detailu dokladu, v záložce Přeprava doplněna řada nových údajů. Tisková sestava KnihaDokCP - Soupiska Česká pošta napojena na nový systém. Nový systém České pošty je velmi variabilní co do počtu poskytovaných služeb, tak do počtu typů štítků a z tohoto důvodu je odeslání zásilky velice citlivé na správné vyplnění údajů.
 • Faktury vydané - tiskové sestavy FaktVy/xxx - napojení standardních sestav faktur vydaných, dodacích listů a dobropisů na parametry pro sestavy (Parametry a servis - Parametry - Nastavení oprávnění pro sestavy). Pro tiskové sestavy FaktVy je možné ve sloupci Hodnota vybrat (kromě nastavení oprávnění k této sestavě) nastavení tisku razítka a podpisu v sestavě. Razítko a podpis se přebírají z nastavení parametrů uživatele (Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Razítko a podpis).
 • SPC=Maloobchod: zprovoznění zvukových signálů po sejmutí čárového kódu (odlišný signál pro úspěšné a neúspěšné načtení).

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - položka IBAN ošetřena tak, aby se po opuštění položky IBAN automaticky odstranily omylem zadané mezery.

Sklady

 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn sloupce ID karty zboží včetně možnosti třídění.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - zavedení nového parametru klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat i kategorie. Systém kategorií je na tento parametr na kartě zboží předělán takto: Při kopii karty zboží se naplní záložka Kategorie podle zdrojové karty zboží (kategorie může uživatel různě měnit, mazat, přidávat). Při ukládání karty zboží se pak kód zboží u kategorií změní na nový kód karty zboží vzniklé kopií a uloží se.

Zakázky

 • Zakázky - Zálohový list vydaný k zakázce - uplatnění parametru "Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol". Parametr je možné nastavit v řadě zakázky. V případě aktivního parametru se při pořízení ZLV k zakázce překlopí variabilní symbol ze zakázky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Česká pošta - nový systém napojení pomocí webového nAPI České pošty. Dosavadní systém předávání datových vět ukončil platnost k 30.6.2022. Nový systém pomocí nAPI České pošty umožňuje zaslání zásilky, vytisknutí štítku, samostatné vytisknutí štítku a testovací funkci. Vše je integrováno do SlimOffice. Zavedeny nové parametry klienta - Česká pošta. V detailu dokladu, v záložce Přeprava doplněna řada nových údajů.
 • Výroba a servis: sjednocení filtrů pro výrobní zakázky - filtr pro browser výrobních zakázek byl v minulosti rozšířen o různé stavové filtrování (ukončená, zahájená a podobně) a dále o obarvení, které je přístupné na parametr. Tyto nové položky byly doplněny do všech filtrů tiskových sestav výrobních zakázek.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - nová funkce Hromadná záměna údajů na kartách majetku. V případě označení více záznamů (karet majetku) je možné pomocí nové ikony spustit hromadnou záměnu údajů: Pracoviště, Středisko, Akce a Odpovědná osoba. Ikona pro hromadnou záměnu svítí pouze za předpokladu, kdy je uživateli dovolena editace karet majetku. Nevyplněný údaj příslušné položky znamená, že se uvedená položka nebude v kartách majetku zaměňovat. Zaměňují se tedy jen vyplněné položky.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - funkce Spolehlivost plátce - zprovozněno napojení na webovou službu MFČR po změně struktur.
 • Katalog firem - Bankovní spojení - položka IBAN ošetřena tak, aby se po opuštění položky IBAN automaticky odstranily omylem zadané mezery.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.7.2022 znovu dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného se zvyšuje z částky 9.138,75 Kč na 9.416,25 Kč. Základní částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z částky 3.046,25 Kč na 3.138,75 Kč. Bez omezení srážet nad se zvyšuje z částky 24.370,- Kč na částku 25.110,- Kč.
 • Katalog zaměstnanců - tiskové sestavy MzKz22/007 - Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz22/008 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz22/013 - Prohlášení k dani, MzKz22/014 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - napojeno na hromadný tisk.
 • Nová funkce Kontrola věku dítěte pro daňové zvýhodnění na nový parametr uživatele - Mzdy - Kontrola věku dítěte pro daňové zvýhodnění. V případě zapnutého parametru se provádí kontrola při ukládání karty zaměstnance (pokud se pracovalo se záložkou Nezaopatřené děti) a při ukládání výpočtu mezd. Postupně se u nezaopatřených dětí zaměstnance zjistí, zda je zaškrtnutý příznak Sleva na dani a u takovýchto záznamů se pak podle rodného čísla dítěte zjistí věk. Pokud je dítě starší než 18 let, tak se provádí kontrola na existenci potvrzení o studiu tímto způsobem: 1) musí být Potvrzení o studiu nastaveno na ANO, 2) musí být vyplněny datumy od a do pro potvrzení, 3) datumy od a do pro potvrzení musí spadat do aktuálního mzdového období. Pokud nejsou splněny všechny 3 výše uvedené body, zobrazí se varování se seznamem dětí (jméno a příjmení), které mají potvrzení o studiu v nepořádku. Po potvrzení informativního hlášení je možné pokračovat v práci. 
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - pro druhy: Ošetřovné, Mateřská, Otcovská a Dlouhodobé ošetřovné doplněn příznak Pracoval první den (dosud fungovalo pouze pro Pracovní neschopnost/nemocenské). Současně je tato informace předávána i do tiskové sestavy MzNemoc22/001 - Příloha k žádosti o dávku NP od 1.1.2020, společně s denním úvazkem v hod z karty zaměstnance. Dále je příznak zohledněn při napočítávání vyloučených dob a v tiskové sestavě MzKz/004 - ELDP.
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - doplněna možnost pro řazení záznamů Vzestupně A-Z nebo Sestupně Z-A. Kritériem pro řazení je Datum od a Období.
 • Nový parametr uživatele - Mzdy - Zobrazit a editovat Fond pracovní doby (FPD). Parametr se uplatňuje v docházce a ve výpočtu mzdy a je využitelný např. při nepravidelných pracovních úvazcích zaměstnance. Po nastavení parametru je možné v detailu docházky a ve výpočtu mzdy přepsat FPD v hodinách. Hlídání fondu pracovní doby se pak vztahuje k této přepsané položce.

 Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - Nastavení řádků - doplněna nová funkcionalita pro nastavení parametrů Řádky objednávek.
 • Parametry - Nastavení oprávnění pro sestavy: pro tiskové sestavy FaktVy je možné ve sloupci Hodnota vybrat (kromě nastavení oprávnění k této sestavě) nastavení tisku razítka a podpisu v sestavě. Razítko a podpis se přebírá z nastavení parametrů uživatele (Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Razítko a podpis).

 Obecné

 • Nápověda - Seznam připojených stanic: doplněn nový sloupec s informací o modulech programu, ve kterých přihlášený uživatel pracuje.
 • Přílohy typu grafika rozšířeny o formát PNG. Dosud bylo možné jako grafiku nahrávat obrázky ve formátu JPG/JPEG. Formáty PNG musely být vkládány jako typ = soubor. Nyní je typ = grafika napojen na formáty JPG/ JPEG a PNG.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13130 - 13188)

25.4.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13130 - 13188)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13188) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - export do XML pro EPO podání - úprava nových elementů pro elektronické podání DPPO za rok 2021.
 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Pomocný analytický přehled - úprava výkazů dle balíčku č. 50 (zrušení výkazu XVII a IX, úpravy řádků a sloupců) s platností od 1.1.2022. Úprava exportu XML a tiskových sestav.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - v tiskových sestavách FaktVy/001 a FaktVy/011 napojen tisk na 2 snížené sazby DPH. Pro správný tisk je potřeba mít správně definované parametry klienta - Prodej - Kódy prodeje DPH (např. #DPH2, #DPH1, #DPH3). Další sestavy budou napojovány průběžně.
 • SPC=Přepravní společnosti - Česká pošta: vytvořen nový parametr klienta PSČ podací pošty. Na štítcích se nyní tiskne údaj o podací poště, kam se dosud tisklo PSČ z klienta (což je i PSČ u odesílatele). Nově pokud bude vyplněn parametr klienta pro PSČ podací pošty, tak se bude tisknout tento údaj u PSČ podací pošty, ovšem PSČ u odesílatele zůstane stále napojeno na parametry klienta. Upraveny všechny standardní sestavy štítků pro Českou poštu CPOST/001, 002 a 003 a CPOSTB/001, 002 a 003 (pro více balíků).

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - v detailu bankovního účtu doplněn kód firmy (výběr z katalogu firem). Při zaúčtování bankovního výpisu se kód firmy dotahuje do účetního dokladu, do řádku s účtem vyplněným v řadě BV (např. 221).
 • Bankovní příkazy - Export BP do ABO - nový formát pro export zahraničních plateb Česká spořitelna - Multicash (*.CFA).

Zakázky

 • Zakázky - Plnění zakázky - Hromadné plnění zakázky skladovou přípravou. Zaveden nový parametr klienta - Zakázky - Neprovádět plnění zakázky SPV při hromadném plnění, když nelze splnit celou zakázku. Pokud bude tento parametr nastaven, tak se nesplní zakázka, u které by došlo ve skladové přípravě výdeje k úpravě množství z důvodu nedostatku na skladě. Zakázky, které budou moci být při hromadném plnění splněné, tak se touto funkcí vytvoří. Při nemožnosti plnění celé zakázky se objeví sice dialogové okno s výpisem rozdílů množství, v dialogovém okně ale bude uvedeno nikoliv, že došlo k úpravě množství, ale že zakázka nemůže být splněna celá s uvedením řádek s rozdíly. Následně se skladová příprava zavře, aniž by došlo k plnění a bude se dále plnit další zakázka v řadě označených.
 • Zakázky - Plnění zakázky dle termínu splnění - rozšíření funkčnosti. V browseru zakázek ke splnění existují tzv. bílé nebo modré řádky, což značí, že stav B (budoucí dispozice) nebo D (dispozice) není kladný. Při plnění se spustí kontrola, zda neexistuje modrý řádek, který zároveň nesmí být splněn kvůli dalším zakázkám (Upozornění: některé modré řádky kontrola pustí, pokud nenajde blokující zakázku). Nově kontrola pracuje tak, že se projedou řádky zakázky a pokud se nalezne alespoň jeden nevyhovující modrý řádek, tak se zároveň nasčítají modré nebo bílé řádky, které kontrolou projdou, zároveň ale mají zbývá splnit větší než nula. Pokud budou takové řádky, nově se sice zobrazí hlášení o modrém nevyhovujícím řádku, zároveň ale se nabídne ANO - NE pro pokračování. Pokud se dá pokračovat, tak se funkce pustí dále a do dokladu nebo skladové přípravy se natáhnou pouze řádky, které prošly kontrolou.
 • SPC=Emailing: změna pořadí při dotahování e-mailu. Jako první se dotahuje e-mail z karty firmy ze záložky e-mailing (pro danou oblast - např. pro Zakázky). Pokud tento e-mail není vyplněn, pak se dotahuje e-mail ze záložky Účastníci (v detailu Zakázky). Pokud není vyplněn, tak pak e-mail z karty firmy ze záložky Obecné.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - browser karet majetku rozšířen o sloupce: Skupina, Typ účetního odpisu, Typ daňového odpisu, Odpisová skupina, Odpovědná osoba (popis), Datum pořízení, Datum zařazení, Datum posledního technického zhodnocení, Datum vyřazení, Pořizovací cena vč. přecenění, Technické zhodnocení, Zvýšená vstupní cena účetní, Zvýšená vstupní cena daňová, Oprávky, Celková daňové odpisy, Vyřazení v účetní ZC, Účetní zůstatková cena, Vyřazení v daňové ZC, Daňová zůstatková cena.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání): úpravy oddílu 9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti v nové datové větě ONZ2022 (export do XML a kanál VREP). platné od 1.4.2022. 
 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.4.2022 opět dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Parametry pro období od 1.3. do 31.12.2022 rozděleny na 2 období (1.3.-31.3.2022 a 1.4.-31.12.2022). Pro období 1.4.-31.12.2022 upraveny částky: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 9.138,75 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 3.046,25 Kč, Bez omezení srážet nad = 24.370,- Kč.

 Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - Parametry - Slevy - rozšíření parametru Sleva za množství o možnost výběru Jen firmám z 1.-8. cenové kategorie.
 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - GLS. Nový parametr Typ tisku - možnost nastavení defaultního typu tisku pro doklady a sestavy (A4 2x2 (dosavadní a defaultní, 4 štítky na A4 v matici 2x2), A4 4x1 (4 štítky na A4 pod sebou), Connect (tisk jednoho štítku určitých rozměrů pro službu GLS Connect) a Thermo (tisk jednoho štítku určitých rozměrů pro termotiskárny pro jeden štítek)). Na tento parametr napojeny tiskové sestavy štítků GLS a sestava KnihaDoGLS001 - Doklady-zásilky k odeslání.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13051 - 13129)

9.3.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13051 - 13129)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13129) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Sklady

 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - Prohlížení, opravy a tisk - funkce Odeslat fakturu - doplnění uživatelsky příjemnějších funkcí pro hladší průběh vytváření faktury vydané s údaji o přepravě. V případě vytvoření FV ke skladové přípravě se faktura zobrazí v náhledu a rovnou je zobrazena záložka Přeprava. V detailu Faktury vydané, záložka Přeprava - vytvořena jediná ikona pro zadání počtu balíků v případě hromadné zásilky (pro všechny druhy přepravy) a jediná ikona pro tisk štítků (pro všechny přepravy). Tlačítka pro tisk a počet balíků nyní reagují na změny v dokladu (např. pokud je zobrazen náhled dokladu se zadanou přepravou (např. GLS), kde ještě nebyl zadán počet balíků, tak nyní svítí pouze ikona pro počet balíků. Po zadání počtu balíků se ikona počtu balíků zhasne a rozsvítí se naopak ikona pro tisk. Po zvolení tisku se zásilka odešle na GLS, které vrátí PDF se štítkem. Počet balíků se nyní implicitně nastavuje na 1 ks.
 • Ostatní - Import - Karty zboží (CSV nebo XLSX soubor) - při importu karet zboží doplněna kontrola na duplicitní EAN2 (dosud se prováděla kontrola pouze na položku EAN). V případě duplicity se karta zboží nenaimportuje.

Banka

 • Bankovní příkazy - Prohlížení, opravy a tisk - kopie bankovního příkazu nově nekopíruje datum pořízení a dosazuje aktuální (dnešní) datum.

 Katalogy a CRM

 • Firmy - Katalog firem - opakované zprovoznění funkce CreditCheck, která přestala v minulých týdnech fungovat v důsledku bezpečnostních zásahů ze strany CreditCheck.
 • Firmy - Katalog firem - záložka Obchodní podmínky - nová položka Přijímat zboží v měně. V případě pořízení příjemky zboží, průběžky nebo skladové přípravy příjmu se po zadání firmy (Dodavatele) dotáhne příslušná měna.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - rozšíření o nové položky (pro účely podání ONZ2022): Druh zaměstnání (pracovněprávní vztah, služební poměr), Důvod ukončení (po zadání datumu propuštění možnost výběru z katalogu důvodů ukončení).
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání): vytvořena nová tisková sestava a nová datová věta ONZ2022 (export do XML a kanál VREP) s platností od 1.4.2022. Současná sestava MzKz/002 (platná od 31.3.2022) přemístěna pod označení MzKz22/021. 
 • SPC=VREP: doplněn nový šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.2023 (platný do 13.3.2025). Aktuální certifikát DIS.CSSZ.2022 (platný do 9.3.2022) je tímto certifikátem nahrazen.
 • Tiskové sestavy Rekapitulace mezd, Výpis z platových složek, Přehled dávek NP, Přehled průměrů - filtry pro sestavy rozšířeny o položky Akce a Zaměstnání.
 • Ostatní - Parametry výpočtu: pro období 1.1.-28.2.2022 a 1.3.-31.12.2022 zvýšeny nezabavitelné částky pro srážky. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 8.846,25 Kč, základní částka na vyživovanou osobu = 2.948,75 Kč, bez omezení srážet nad = 23.590,- Kč.

 Parametry a servis

 •  SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - GLS - vytvořen nový parametr Typ tisku. Současně napojeny tisky štítků a sestav pro GLS.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13001 - 13050)

25.1.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13001 - 13050)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13050) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Sklady

 • Tiskové sestavy - Statistika Intrastat - úprava vykazování podle nových pravidel, platných od 1.1.2022. Úprava formuláře filtru, export do datového formátu ASC a CSV souboru, úprava tiskových sestav INTRASTAT001 - Výkaz pro Intrastat - vývoz zboží, INTRASTAT/002 - Výkaz pro Intrastat - dovoz zboží, INTRASTAT/003 - Podklady pro Intrastat - vývoz zboží, INTRASTAT/004 - Podklady pro Intrastat - dovoz zboží. Aktualizován číselník Dodacích podmínek pro Intrastat (Katalogy - Dodací podmínky). Aktualizován číselník Transakcí pro Intrastat (Katalogy - Transakce).

Zakázky

 • Plnění zakázek podle termínu splnění - rozšíření funkčnosti na parametr klienta - Zakázky - Plnění zakázek dle termínu splnění. Ve zobrazení děleného browseru (hlavičky + řádky) doplněny v části řádků nové sloupce Stav B (budoucí dispozice), Stav D (dispozice). V případě, že je Stav B nebo Stav D v záporné hodnotě, pak se takový řádek barevně podbarví (světle modrou barvou). V řádcích dále doplněno tlačítko pro zobrazení karty zboží a změnu termínu splnění zakázky.

Daně

 • Silniční daň - Přiznání k silniční dani - nová tisková sestava DPHSilDan/002 - Přiznání k silniční dani vzor č. 18. Dále upraven export do EPO2 (XML) - vytvořena nová datová věta, platná pro daňová přiznání od 1.1.2021.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2022: MzKz22007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz22008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz22012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz22013 Prohlášení k dani (včetně použití pro hromadný tisk), MzKz22014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz22017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz22018 Oznámení plátce daně, MzKz22019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz22020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2022: MzNemoc22001 Příloha k žádosti o dávku NP, MzNemoc22002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (včetně aktualizace datové věty XML), MzNemoc22003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2022: MzOSSZ22001 - Přehled o výši pojistného, MzOSSZ22002 - Přehled o výši pojistného od 1.3.2021 (s karanténním příspěvkem).
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD21001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD21002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD21001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD21002 Příloha č. 1, MZVD21003 Příloha č. 3, MZVD21004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2021 a nová sestava MzRVD21001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • SPC=VREP: nová verze SlimVREP pro elektronickou komunikaci s OSSZ - obsahuje řešení různých technických problémů s certifikáty při podepisování a dešifrování dat.