Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12613 - 12635)

12.2.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12613 - 12635)

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: PPL - úprava tiskových sestav štítků a soupisek ve vazbě na úpravu formátu telefonních čísel se strany PPL (KnihaDoPPL001 - Soupiska PPL, KnihaDoPPL002 - Soupiska PPL zahraniční, PPL001 - PPL arch A4, PPL002 - PPL etiketa, PPL003 - PPL arch A4 okraje, PPLB002 - PPL etiketa). Nově se na PPL neodesílají telefonní čísla s mezerami. Pokud je telefon zadán s mezerami, tak jsou nově tyto mezery ignorovány.
 • SPC=Přepravní společnosti: DPD - úprava předávání telefonních čísel a e-mailů do webového rozhraní. Telefonní čísla se nově předávají bez mezer, v případě více zadaných e-mailů se přebírá pouze první e-mail.

Sklady

 • SPC=EDI: Skladová příprava - nová funkce pro export EDI XML. V browseru skladové přípravy vytvořena nová ikona, pomocí které se označené záznamy vyexportují ve formátu EDI DESADV XML.
 • Řešení recyklačních příspěvků od 1.1.2021 podle nového zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Po zapnutí nové parametru Používat daně a poplatky na kartě zboží (Parametry a servis - Parametry - Klient - Sklady) se na kartě zboží zobrazí nová záložka Daně a poplatky. V oddíle Poplatky je možné doplnit příslušný kód poplatku (výběrem z katalogu). Položka Přepočet cj se zadává v případech, kdy je rozdílná cj na kartě zboží a v kódu poplatku.
 • Katalogy - Kódy poplatků - nový katalog recyklačních příspěvků, který je vzorově naplněn údaji dle Sazebníku elektrozařízení a Sazebníku příspěvků za přenosné baterie nebo akumulátory, které jsou uváděny na trh v ČR samostatně. Tyto sazebníky jsou vydané společností REMA Systém, a.s.. V případě potřeby je možné jakoukoli položku v katalogu upravit či doplnit novou.
 • Katalogy - Sortimentní skupiny - po nastavení parametru Používat daně a poplatky na kartě zboží se zobrazí nová položka Kód poplatku (která platí pro celou sortimentní skupinu).

Zakázky

 • Výrobní zakázky - úprava při vytváření periodických výrobních zakázek. Vytvořen nový parametr klienta - Akce, Výroba, servis - Nekopírovat datum zahájení u periodické výrobní zakázky. Při nastaveném parametru se nově při vytvoření periodické výrobní zakázky nevyplní Datum zahájení.
 • Výrobní zakázky - rozšíření funkčnosti o dotahování stejného kódu odběratele také do kódu příjemce. Vytvořen nový parametr klienta - Akce, Výroba a servis - Dotahovat kód odběratele také do kódu příjemce. Funkčnost je napojena na dotažení kódu odběratele, plnění zakázky, vytvoření výrobní zakázky z konkrétní firmy.
 • Výrobní zakázky - do browseru doplněn sloupec Interní akce.

Mzdy

 • Výpočet dovolené od 1.1.2021: na základě zpřesněných informací a uvedení do praxe upraveny výpočty položek, týkající se dovolené. V případě vzniklých nesrovnalostí je možné spustit funkci pro přepočet v Parametry a servis - Opravné procedury - Mzdy - Úprava výměry a nároku dovolené pro aktuální období. Nově je možné poskytovat dovolenou ve výměře, která není stanovena na celé týdny (např. kdy je vnitřním předpisem či kolektivní smlouvou nárok v týdnech prodloužen o jednotlivé dny). Výměru dovolené (v Parametry a servis - Parametry - Mzdy) je pak nutné stanovit jako desetinné číslo (např. 4,4 týdne). Odstraněno zaokrouhlování v případech, kdy je čerpání dovolené (proplacení a krácení) na 3 desetinná místa. Zpřesněn výpočet nároku dovolené při vykázané dávce NP v průběhu období 2021/01. Upraven výpočet dovolené z loňského roku v případě, kdy se na přelomu roku měnil pracovní úvazek.

Parametry a servis

 • Opravné procedury - Mzdy - Úprava výměry a nároku dovolené pro aktuální období. Procedura, která provede přepočet položek Výměra dovolené, Nárok dovolené, Z loňského roku, Čerpání, Krácení, Proplacená, Zbývá. Přepočet se provede pro aktuálně zvolené období.
 • Parametry - Klient - Sklady - vytvořen nový parametr: Používat daně a poplatky na kartě zboží (použití pro řešení recyklačních příspěvků od 1.1.2021).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12581 - 12612)

29.1.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12581 - 12612)

Prodej

 • SPC=Přepravní služby: nová služba DPD (nahrazení současné přepravní služby Geis). Po aktualizaci je nevratně služba Geis nahrazena DPD s využitím webové služby. Vytvořeny metody webové služby DPD. Po uložení dokladu nebo zadání počtu balíků se nově EAN nevytvoří. Vygeneruje se jako nezadaný-mínusový, neboť EAN nově přiděluje přímo webová služba DPD v momentě odeslání dokladu do DPD. Doklad se do DPD odesílá buď pomocí nové sestavy nebo po tisku štítku (toto je podmínka DPD). Štítek se tiskne pouze z dokladu (ve SlimOffice sestava neexistuje). Štítek se vrací pomocí webové služby jako PDF a to se přesměruje na tiskárnu. Nové sestavy DPD napojené na knihu dokladů (bývalá soupiska): sestava KnihaDokDP001 Doklady - zásilky k odeslání na DPD umožní zaslat zásilky na webovou službu DPD a případně požádat svoz, sestava KnihaDokDP002 Objednání svozu zásilek DPD pak objedná samotný svoz; zásilky vytisknuté (štítek) jsou vždy odeslané na DPD (to je podmínka od DPD), takže se znovu neodesílají, je ale nutné je pak stejně jako ostatní zahrnout do svozu.
 • Zápočty - úprava v tiskových sestavách PodklZapP002-Návrh na zápočet (Tiskové sestavy - Podklady pro zápočet) a v ZapOpis005-Návrh na zápočet (Zápočty - Prohlížení, opravy a tisk). V sestavách doplněno IČO a DIČ (pokud existuje) do tisku adresy obou protistran (v záhlaví odesílatel i adresát).

Nákup

 • Zápočty - úprava v tiskových sestavách PodklZapN002-Návrh na zápočet (Tiskové sestavy - Podklady pro zápočet) a v ZapOpis005-Návrh na zápočet (Zápočty - Prohlížení, opravy a tisk). V sestavách doplněno IČO a DIČ (pokud existuje) do tisku adresy obou protistran (v záhlaví odesílatel i adresát).

Objednávky

 • Prohlížení, opravy a tisk - browser rozšířen o nové sloupce: Příjemka zboží (zobrazuje se řada a číslo první příjemky zboží) a Skladové příprava příjmu (zobrazuje se řada/číslo nebo seznam oddělený čárkami).

Daně

 • Katalogy - Sazby silniční daně - dopněny sazby pro období od 1.1.2020.
 • Sjednocení názvů souborů pro export EPO2. Nově mají názvy souborů jednotný formát zkratka podání-IČ klienta-řada-číslo-pořadí (pokud pořadí neexistuje, tak jen zkratka podání-IČ klienta-řada-číslo). Zkratka podání: DPHDP3 pro daňové přiznání k DPH, DPHSHV pro souhrnné hlášení, DPHKH1 pro kontrolní hlášení, DSLDP1 pro silniční daň.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu od 1.1.2021 do 31.12.2021: Záložka Daňové zvýhodnění - položka Základní nastavena na 2.320 Kč a Max. bonus na 999.999.999 Kč. Záložka Daň: zavedeny nové parametry pro výpočet zálohy daně. Vytvořeny 2 pásma pro zdanění. Pro hrubou mzdu od 0 do 141.764 Kč sazba 15%, nad 141.764 Kč sazba 23%.
 • Karta zaměstnance - Dovolená - vedle položek v hodinách doplněny přepočty na dny pro snažší orientaci. Zpřesněn výpočet položek Výměra a Nárok dovolené.
 • Výpočty - Výpočet mzdy - nový způsob výpočtu položek ZD, ZD-ZAOKR a DAN-ZAL. Od 1.1.2021 se negenerují mzdové položky SP-ZAM-ZD, ZP-ZAM-ZD, ZD-SOL a DAN-SOL. ZD se nově počítá jako součet hrubé mzdy, naturálního příjmu (započítávaného do základu daně) a příspěvku na penzijní či životní pojištění nad hranici osvobození (v parametrech výpočtu). ZD-ZAOKR se vypočítává tak, že ZD do 100 Kč se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, ZD nad 100 Kč se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Položka DAN-ZAL se vypočítá tak, že do základu 141.764 Kč se vynásobí sazbou 15%, nad základ 141.764 Kč pak sazbou 23%.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2021: MzKz21007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz21008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz21012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz21014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz21017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz21018 Oznámení plátce daně, MzKz21019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz21020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2021: MzNemoc21002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti, MzNemoc21003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2021: MzOSSZ21001 - Přehled o výši pojistného.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD20001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD20002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD20001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD20002 Příloha č. 1, MZVD20003 Příloha č. 3, MZVD20004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2020 a nová sestava MzRVD20001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Katalogy - Platové složky - vytvořena nová platová složka #STRAV02 pro stravenkový paušál. Platovou složku je možné obecně použít a příslušnou sazbu nadefinovat po dotažení uvedené platové složky do Karty zaměstnance na záložce Platové výměry.
 • Výpočty - Docházka - do tiskové sestavy MzDochazka/001 doplněn součet hodin
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky, platné od 1.1.2021.

Parametry a servis

 • Parametry - Parametry dokladů-skupiny - do detailu doplněno pořadí skupiny.
 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - DPD - vytvořeny nové parametry pro přepravní službu DPD.
 • Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Přepravní služby - vytvořeny nové parametry pro DPD.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12510 - 12580)

8.1.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12510-12580)

Prodej

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - doplněn import způsob úhrady dobírkou.

Nákup

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - doplněn import způsob úhrady dobírkou.

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - rozšíření funkčnosti výpočtu poslední NC při ukládání příjemky zboží na nový parametr klienta: Sklady -> Zahrnout do výpočtu poslední NC i ostatní náklady. Rozpočítání se provede podle nastavených pravidel v parametrech klienta (Rozpočítávat ostatní náklady podle: kusů/hodnoty). Vypočítaná NC je vždy v Kč.
 • Katalogy - e-Shop: nové katalogy Barvy a Velikosti. Vytvořeny brosery, detaily a oprávnění. Napojeno na Katalog zboží a služeb - e-Shop, na položky Barva a Název velikosti pro e-shop. Na položkách ponechána možnost vyplnění libovolného textu nebo výběr z katalogu.
 • Katalog zboží a služeb - e-Shop - úprava položky Značka - ponechána možnost vyplnění libovolného textu a doplněno napojení na výběr z katalogu firem.

Zakázky

 • Úprava funkcionality stávajícího parametru klienta Zakázky -> Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Tento parametr je zrušen a nahrazen nastavením v řadách Zakázek. Do řad Zakázek přidána nová volba Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Defaultně je parametr nezaškrtnutý. Pokud však původní parametr klienta byl nastaven, ve všechn řadách zakázek se parametr automaticky aktualizací zaškrtne. Upravena funkce plnění zakázky s dotahovaním variabilního symbolu. V případě plnení více zakázek se přebírání variabilního symbolu uplatní v případě, že alespoň jedna zakázka má parametr v řadě zaškrtnutý.
 • Nový parametr klienta - Zakázky -> Při plnění zakázky zobrazovat pouze nesplněné řádky. V browseru Plnění zakázek je pak doplněno tlačítko pro přepínání mezi nesplněnými a všemi řádky zakázky. Tento parametr je aktualizací programu defaultně zapnut.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: zavedeny nové parametry pro výpočet mezd, platné od 1.1.2021 do 31.12.2021 (zatím bez parametrů, týkajících se zrušení superhrubé mzdy a zavedení zdanění ze mzdy hrubé). Nastaveny tyto položky: Maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění = 1.701.168 Kč, Rozhodná částka pro odvod SP a ZP = 3.500 Kč, Minimální mzda a minimální mzda pro daňový bonus = 15.200 Kč, Vyměřovací základ pro ZP při zaměstnávání více jak 50% ZPS = 13.088 Kč, Hranice pro výpočet NZV: I. Hranice = 206,85 Kč = 90%, II. Hranice = 310,28 Kč = 60%, III. Hranice = 620,38 Kč = 30%. Nové výše částek pro Srážky: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 7.872,80 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 2.624,30 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.994 Kč.
 • Nový výpočet dovolené od 1.1.2021. Dovolená je do 31.12.2020 vyjadřována ve dnech, od 1.1.2021 pak v hodinách. Uzávěrkou období 2020/12 dojde k přepočtu údajů na Kartě zaměstance - Dovolená. Dovolená se nově posuzuje ve vazbě na odpracovanou dobu a vypočítává v těchto situacích: 1) při zavedení nové karty zaměstnance, 2) při provedení editace a změny položky Týdenní pracovní doba (změna se považuje od 1. dne zvoleného mzdového období), 3) při uzávěrce měsíce (přepočet v závislosti na překážkách v práci), 4) při propuštění zaměstnance nebo změny datumu trvání pracovního poměru na dobu určitou.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová položka Týdenní pracovní doba (hod). Aktualizací programu je položka naplněna výpočtem z položky Pracovní úvazek (hod/den). Týdenní pracovní doba se nově využívá k výpočtu nové dovolené od 1.1.2021.
 • Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti: Napojení na novou verzi DZDPN20-V2. Nemocnost, která je přenášena kanálem VREP, je rozšířena o speciální položku ID případu a dále o notifikace: Změna a Storno. Pro každou nemocnost je nyní jednoznačný identifikátor Číslo rozhodnutí + ID případu. Jednotlivé notifikace se nyní v rámci období řadí s touto předností: Storno, Změna, Ukončení, Trvání, Vznik.
 • Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti: Rozšíření importu o možnost dotazu na zpětně zadané e-neschopenky (např. ty, které byly do systému zadány v měsíci lednu 2021, ale týkají se obodbí 2020/12). Pro tyto účely je do formuláře pro import doplněno tlačítko Budoucí období. Je to z důvodu, že ČSSZ VREP umožňuje najednou odeslat dotaz pouze na interval 31 dní, což akorát pokrývá pouze jedno mzdové období. Po spuštění funkce Import dočasné pracovní neschopnosti proběhne dotaz na aktuálně zvolené období. Následně je možné stisknout tlačítko Budoucí období a spustit dotaz pro případné nemocnosti, které patří do aktuálního období, ale byly zadány až po jeho skončení.
 • Katalog zaměstanců: nová tisková sestava MzKz21013 - Prohlášení k dani.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - nová tisková sestava MzNemoc21001 - Příloha k žádosti o dávku.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tiskové sestavy Příloha k žádosti MzNemoc20001 a MzNemoc21001 - do předfiltru doplněno dotahování údajů Pobírá/Nepobírá důchod a Druh důchodu, tak jak je nastaveno v kartě zaměstnance.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění: do filtru doplněno třídění = Typ dávky NP + Příjmení a jméno zaměstnance. Filtr dále rozšířen o novou položku: Pouze mezisumace s možnostmi: Nevybráno, Typ dávky NP, příjmení a jméno zaměstnance, Příjmení a jméno zaměstnance, typ dávky NP.
 • Katalogy - Platové složky: typ základní položka - rozšířeno o novou volbu Nezahrnovat do odpracované doby, která se bude objevovat v případě zaškrtnutí Sledovat fond pracovní doby (defaultně je nezaškrtnuto). Položka doplněna i do browseru platových složek. Funkčnost příznaku Nezahrnovat do odpracované doby přidána do výpočtu mezd. Nová volba Nezahrnovat do odpracované doby vyloučí takto nastavené platové složky z napočítávání položek Odpracovaná doba v sestavách MzRekap/001 - Rekapitulace mezd a MzPZP/001 - Podklady pro oznámení o povinném podílu ZPS.
 • Katalogy - Platové složky - vytvořena nová platová složka #SVATEKMES - placený svátek pro měsíční mzdu. Tato platová složka má nastavený příznak Nezahrnovat do odpracované doby.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů: doplněno nastavení pro formuláře: Průběžka, Průběžka - příjemka zboží a SPV. Do parametrů uživatele - Sklady doplněna nová položka pro nastaveně řady Průbězka - SPV.
 • Nastavení uživatele - pomocí ikony v hlavním panelu: umožněna editace záložky E-mailing v parametrech uživatele v případě, kdy uživatel nemá přístup do oblasti Parametry a Servis.

Obecné

 • Přílohy dokladů - rozšíření o položku URL. Doplnění do browseru (SPC=E-shop) a napojeno na detail (zobrazuje se v případě typu přílohy Grafika). Při ukládání přílohy typu Grafika se nově nastavuje a kontroluje URL (obdobně jako je nyní již v kartách zboží a v kategoriích).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12405 - 12509)

8.10.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12405-12509)

Účetnictví

 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Normalizované výkazy - doplněna sestava Výkaz peněžních příjmů a výdajů dle přílohy č. 1 vyhlášky 272/2017 Sb.. Vytvořen export do XML (vykaz.xml).

Prodej

 • Zálohové listy vydané - Prohlížení, opravy a tisk - doplnění sloupce Přijetí platby.
 • SPC=Přepravní společnosti: Doplňování údajů pro přepravní služby. Faktury vydané - Prohlížení opravy a tisk. V browseru doplněny nové ikony s funkcemi pro doplnění údajů pro přepravní společnosti PPL, Geis/DPD a Českou poštu. Pomocí ikony je možné doplnit údaje jak pro jeden doklad, tak i pro více (označených multiselectem). Je možné upravit stávající údaje, přidat nové nebo naopak vymazat či zrušit přepravu.
 • Pořízení nové FV s nastaveným parametrem klienta - Prodej - Automatické pořízení úhrady FV při způsobu úhrady platební kartou. Parametr je rozšířen o novou položku Řada pro bankovní výpisy (napojeno na katalog řad evidence úhrad). V případě pořízení FV se způsobem úhrady = platební kartou se automaticky vygeneruje úhrada s nastavenou řadou. Při zaúčtování úhrady se z tého vyplněné řady převezme účetní řada, příznak synchronizace a konto.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace možnosti zaslat e-mailingem odkaz na balík přepravní služby. Parametry klienta - Geis, PPL a Česká pošta rozšířeny o novou položku - link na balík (řetězec #LINKZASILKA#). V tomto linku se řetězec #ZASILKA# nahradí číslem balíku v rámci e-mailingu. V e-mailingu je možné napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru řetězce, které budou nahrazeny příslušným linkem z parametrů klienta (#LINKZASILKA#) a v tomto linku pak bude řetězec #ZASILKA# nahrazen číslem balíku. Při evidenci více balíků bude řetězec nahrazen prvním EANem. Použito jak v odeslání jednotlivých dokladů, tak i v hromadném e-mailingu.
 • SPC=Maloobchod: nový parametr klienta Prodej - Maloobchod - Při změně způsobu úhrady již nepřepočítávat doklad. Pokud bude aktivní parametr klienta Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady, tak tento nový parametr způsobí, že v Maloobchodě ve formuláři tisku paragonu se nebude spouštět akce otevírání prodejky na pozadí, která znovu spustí cenotvorbu, pouze se změní způsob úhrady.
 • SPC=Maloobchod: upraven postup ukládání dokladu s vazbou na odesílání do EET v případech, kdy se v posledním kroku (na formuláři pro vrácení částky) změní způsob úhrady. Napojení na parametr klienta - Ostatní - EET: Neodesílat platby platební kartou do EET. Upozornění: V tomto systému je plně odpojen tisk po pořízení. Prodejka se v momentě uložení nově neodesílá na EET, ale dochází k jejímu odeslání až na tlačítko Tisk (v případě, že dochází k hotovostní úhradě).

Nákup

 • Zálohové listy došlé - Prohlížení, opravy a tisk - doplnění sloupce Přijetí platby.

Pokladna

 • Pokladní doklad - úprava dotahování položky z katalogu pracovníků na detailu pokladního dokladu. Nově po dotažení pracovníka se změní i položka Středisko v hlavičce pokladního dokladu, které se přebere z karty pracovníka. Funkčnost je upravena jak pro položku Pracovník, tak i pro položku Firma se zatrženou volbou Pracovník.

Sklady

 • Tiskové sestavy - Výpis pohybů zboží - rozšíření sestavy PohZbZkr003 Výpis pohybů zboží (zkrácený) - bez cen. V případě třídění a mezisumace za zboží, se v mezisumaci nově tiskne kód zboží, název zboží, EAN.
 • Ostatní Export/Import - Karty zboží: nová funkčnost pro výběr sloupců, pořadí sloupců, uložení a načtení vlastních výběrů sloupců, uživatelské pojmenování sloupce s využitím Excelu. Změna názvu sloupce s provádí dvojklikem na názvu a pomocí klávesy Enter se změněný název uloží. V exportu vytvořena zcela nová možnost pojmenování a uložení nastavení (Soukromé nastavení a Pouze pro současného klienta). V případě importu se objevuje nové dialogové okno pro výběr buď uloženého nastavení v CSV (což je defaultně a platí i pro ty, co uživatelské nastavení sloupců nebudou využívat) nebo je možnost vybrání uloženého filtru. Export a import katalogu zboží a služeb je napojen na XLSX soubory (Export do XLSX / Import z XLSX).

Objednávky

 • Objednávky - na nový parametr klienta: Kopírovat sklad z hlavičky do řádek se po vyplnění skladu v hlavičce automaticky přenese do řádků objednávky.
 • Pořízení nové objednávky - po dotažení firmy z katalogu firem se nově dotahuje také měna z položky Objednávat v měně.

Zakázky

 • SPC=EDI: Ostatní - Export do EDIFAKT - DESADV - rozšíření exportu EDI - DESADV o nové položky na nový parmetr Orion (Parametry klienta - EDI). Při aktivním parametru bude export EDI pro systém Orion rozdílný v tom, že nebudou existovat elementy buyer, delivery_place, supplier a jejich podelementy, ale místo toho budou elementy buyer_ean, delivery_place_ean a supplier_ean.
 • Zakázky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněno třídění pro browser zakázek. Třídit dle: Termín, odběratel (termín splnění a kód odběratele).
 • SPC=Přepravní společnosti: Rozšíření plnění zakázky FV o přepravu ze zakázky. Dotahování údajů o přepravě funguje stejně jako v případech plnění zakázky SPV a následné vytvoření FV. Funkce je napojena na plnění 1 zakázky 1 fakturou vydanou.
 • Výroba a servis - Výrobní zakázky - napojení pořizování řádek výrobních zakázek na zadávání zboží pomocí EAN kódu. Přidáno nové editační políčko EAN, tlačítko pro vyvolání formuláře EAN, rozšířena tabulka výrobních zakázek řádek o sloupec EAN. Vytvořen formulář pro zadávání EAN pro výrobní zakázky - EAN, množství, náhled obrázku po načtení z karty zboží. Napojeno pořizování v cyklu přes formulář EAN.
 • Výroba a servis - změna systému překlopení výrobní zakázky do FV: středisko v hlavičce se nově přebírá ze zadavatele, pokud existuje jen jeden. Středisko v řádcích se přebírá z pracovníka v řádcích. Akce v hlavičce se přebírá z kódu výrobní zakázky, akce v řádcích se přebírá z řádku výrobní zakázky a pokud neexistuje, tak z hlavičky (což je kód výrobní zakázky).
 • SPC=Půjčovna: úprava zakázek - půjčovna. Do řad zakázek přidána zcela nová položka Druh zakázky - standardní, šablona, půjčovna, servis. Z detailu zakázky budou nově řady napojeny podle příznaku - v normální zakázce se nyní zobrazují pouze řady s druhem Standardní a Šablona, v půjčovně pak s příznakem Půjčovna a Servis. Zakázky s příznakem Servis se nově chovají tak, že se u nich nevyžaduje vyplnění položky Termín půjčení od a do (ani při pořizování řádek ani při různých kontrolách).

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - úprava v tiskových sestavách: MzOSSZ20001 - Přehled o výši pojistného - sestava která platila pro období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (PVPOJ20) je nyní přesunuta pod označení MzOSSZ20002 - Přehled o výši pojistného do 31.8.2020. Původní sestava MzOSSZ20001, která platila do 31.5.2020 (PVPOJ16), platí znovu od 1.9.2020.
 • Úprava parametrů výpočtu pro Mzdy (Ostatní - Parametry výpočtu). Období od 1.4. do 30.6.2020 zkráceno do 31.5.2020. Zavedeno nové období od 1.6. do 30.6.2020, ve kterém došlo ke navýšení parametru Zaměstnávání více jak 50% zdravotně postižených osob z částky 7.903 Kč na částku 11.607 Kč. Stejný parametr je promítnutý také do období od 1.7.2020 do 31.12.2020.
 • Změna parametru klienta pro webovou službu VREP: změněno z https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc na https://epodani.cssz.cz/VREP/ws/public.svc (neboli zaměněno "vrep1" za "epodani").
 • Katalog zaměstnanců - do tiskové sestavy MzKz011 Mzdový list doplněn tisk položky Fond pracovní doby (včetně svátků) pro jednotlivé měsíce (hodiny a dny).
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz002 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - do předfiltru doplněn výběr tisku přechodné adresy, zda do Oddílu 3 nebo do Oddílu 4.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz003 Hromadné oznámení zaměstnavatele - úprava exportu pro VZP pro podání prostřednictvím VZP Point. Vytvořena pevná datová věta s názvem souboru IČO.00.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - na záložku Obchodní podmínky doplněna nová položka Objednávat v měně. Položka je zároveň doplněna i do funkce CRM - Export firem.
 • Firmy - Katalog firem, CRM - Katalog CRM - na nový parametr uživatele - Katalogy - Předfiltr pro katalog firem se nově před otevřením browseru zobrazuje předfiltr.
 • Firmy - Kontakty, Firmy - Katalog firem - Kontakty: nově je možné kontakty přidělovat do skupin kontaktů. Na detailu kontaktu doplněna záložka Skupiny.
 • CRM - Export/Import katalogu firem: nová funkčnost pro výběr sloupců, pořadí sloupců, uložení a načtení vlastních výběrů sloupců, uživatelské pojmenování sloupce s využitím Excelu. Změna názvu sloupce s provádí dvojklikem na názvu a pomocí klávesy Enter se změněný název uloží. V exportu vytvořena zcela nová možnost pojmenování a uložení nastavení (Soukromé nastavení a Pouze pro současného klienta). V případě importu se objevuje nové dialogové okno pro výběr buď uloženého nastavení v CSV (což je defaultně a platí i pro ty, co uživatelské nastavení sloupců nebudou využívat) nebo je možnost vybrání uloženého filtru. Export a import katalogu firem je napojen na XLSX soubory (Export do XLSX / Import z XLSX).

Parametry a servis

 • Parametry klienta - na záložce Všeobecné doplněno tlačítko pro doplnění údajů z ARESu. Tlačítko je aktivní v případě licence s multiverzí a funguje pro klienty mimo klientů HLAVNI a DEMO.
 • Doplněny nové parametry klienta - Ostatní - E-mailing - Faktury vydané a Zakázky - Implicitně aktivní volba EDI. V případě zaškrtnutí se v E-mailingu u FV a Zakázek defaultně zaškrtne příloha EDI.