Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11731 - 11867)

1.11.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11867)

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy (pro podnikatele) - doplněny výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, platné od 1.1.2018.
 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Normalizované výkazy upraveny dle nových struktur pro rok 2018.

Prodej

 • Prodejky - nová tisková sestava Prod/006 - Prodejka s logem a razítkem.
 • Browsery dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - doplněno nové řazení: Firma, Vystaven (kód firmy+datum vystavení).
 • Ostatní - Import - Import z ISDOC XML - funkce rozšířena o možnost hromadného importu dokladů (výběr více souborů s příponou ISDOC).

Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, OZ) - doplněno nové řazení: Firma, Vystaven (kód firmy+datum vystavení).

Sklady

 • Pohyby zboží - Prohlížení, opravy a tisk - nová ikona pro editaci položek Intrastat.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - záložka Pohyby zboží - do browseru doplněny sloupce: kód příjemce a název příjemce.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn nový sloupec Čárový kód 2 (EAN2).
 • SPC=Rozšířené filtry: filtry pro katalog zboží a služeb jsou rozšířeny o možnost filtrování položek definovaných v Parametry a servis - Parametry - Parametry dokladů.
 • Skladová příprava výdeje - záložka Dodací a platební podmínky - položka Balné rozšířena o možnost zadání množství a ceny.
 • SPC=MSU: Skladová příprava výdeje - záložka Dodací a platební podmínky - položka Balné je přístupná pro editaci. Ve funkci Odeslání faktury je cena balného přenášena do řádku FV, do ceny včetně DPH. Dále se dořádku FV dotahuje množství z položky Upravené množství (pokud je vyplněno), pokud vyplněno není, pak se dotahuje Množství (tak jako dosud).
 • Tiskové sestavy - Statistika Intrastat - ve filtru napojen parametr "Provést rozpad kompletů na komponenty" i pro přijetí - v tiskových sestavách a exportu do IDESCZ.
 • SPC=eShop: Kategorie zboží - v detailu vytvořeny záložky Přílohy a Parametry. Vytvořeny nové parametry - funkčnost obdobná jako v rozšířených filtrech pro katalog zboží a služeb. Parametr lze vybrat i jako multiselect a při ukládání se rozpadne na tolik parametrů, kolik je hodnot. Je možné zadat jeden parametr vícekrát. Natvrdo je uvedeno těchto pět parametrů: barva, velikost, sezóna, značka a sortimentní skupina.
 • SPC=eShop: Kategorie zboží - doplněna položka Zobrazovat na webu.

Objednávky

 • Ostatní - Import - Objednávky - rozšíření imporu řádek z CSV - nově se po importu cen doplňuje příznak Editovaná cena.

Zakázky

 • Zakázky - Plnění zakázky - Dodatečné plnění zakázky zakázkou - nově je umožněno buď vybrat více zakázek, které se mají splnit jednou zakázkou nebo vybrat jednu zakázku a tu splnit více zakázkami. V případě, že se vybere více zakázek, které se mají plnit více zakázkami, tak tato kombinace není možná a program upozorňuje hláškou.
 • Zakázky - Řádky - funkce Import řádků z CSV souboru rozšířena o novou funkčnost výpočtu částky celkem za řádek (množství * cena/cj) a napojení na standardní cenotvorbu. Pro uvedenou funkčnost nesmí být aktivní parametr uživatele pro zákaz editace řádek zakázky.
 • Výroba a servis - detail Výrobní zakázky - popisky položek balení a povrchová úprava je nově možné změnit podle zadaných parametrů klienta (Parametry a servis - Parametry klienta - Akce, Výroba a servis).
 • Výroba a servis - Prohlížení, opravy a tisk - doplněn sloupec Balení a položky Povrchová úprava a Balení napojeny na nové parametry klienta pro změnu textu.
 • SPC=Půjčovna: Půjčovna - v browseru doplněny nové funkce (ikony) pro Vystavení zálohy FV a Vystavení zálohy Prodejky. Funkce vytvoří doklad s řádkami, kde se kód zboží dotáhne podle nově vyplněného parametru klienta Ostatní - Půjčovna - Kódy pro zálohy (možnost multiselectu). Parametr je navázán i na funkci Vytvoření FV nebo Prodejky pro vrácení zálohy. V případě, že parametr není nastaven, pak se ve funkci Vrácení i Vystavení zálohy natáhnout všechny řádky s kartami zboží, které nemají příznak Půjčovna na kartě zboží.

Majetek

 • Karta majetku - záložka Odpisy - v browserech doplněna funkčnost na pravé tlačítko myši a před výmazem řádku ostraněna hláška "Delete record?"
 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - MajPrehled/002 - Seznam majetku - do sestavy doplněn tisk položky Poznámka za karty majetku.

Mzdy

 • Karta zaměstnance - tisková sestava MzKz/18012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (pro OSSZ).
 • Karta zaměstnance - Platové výměry - při zadávání dalšího platového výměru pro stejnou platovou složku, která nemá ukončenou platnost se nově upozorňuje hláškou, že je platová složka již zadaná.
 • Tiskové sestavy - nová tisková sestava Čerpání sick days.
 • Tiskové sestavy MzNP001-Přehled dávek nemocenského pojištění a MzKz011 - Mzdový list (v oddílu Přehled dávek nemocenského pojištění) doplněn tisk PHV.
 • Tiskové sestavy - ZP - Přehled o platbě pojistného - MzPOPP/001 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele - kolonka Telefon se tiskne z Parametrů uživatele - Mzdy.
 • SPC=Veřejné služby a správa: při uzávěrce měsíce, když dochází k vygenerování nového platového výměru (při postupu do vyššího platového stupně) nově vybíhá informativní hláška, u kterých zaměstnanců (kód, jméno+příjmení) došlo k platovému postupu (zobrazuje se předchozí a nový platový stupeň).
 • SPC=Veřejné služby a správa: Statistika - Výkaz P1-04 - sestava rozšířena na 6 sloupců (max.), kde se popis sloupců tiskne z položky Druh činnosti na Kartě zaměstnance - Statistika - P1-04.

Katalogy

 • Kurzovní lístek - ve funkci Import kurzovního lístku z ČNB doplněna možnost zadání rozmezí datumů od-do a díky tomu se provede hromadný import kurzů za pracovní dny zadaného období (vynechají se víkendy a svátky).

 Parametry

 • Parametry uživatele - Prodej - nový parametr Upozornit na nevyplněný kód prodeje (ne/varování/zákaz) - v případě nastaveného parametru a nevyplněného kódu prodeje vybíhá programová hláška.
 • Parametry uživatele - nový parametr Řazení sestav - nejprve zobrazovat zakázkové sestavy a poté až standardní. Před tiskem, při výběru tiskové sestavy se po zapnutém parametru nejprve řadí všechny zakázkově upravené sestavy a pod nimi všechny standardní.
 • Parametry uživatele - Účetnictví - parametr Povolit editaci zaúčtovaných dokladů je rozšířen o možnost nastavení: Ano/Ne/Dotaz.
 • Parametry uživatele - nové parametry Editace zaúčtovaných dokladů pro jednotlivé moduly a druhy dokladů. Implicitně jsou parametry nastaveny podle nastavení v oblasti Účetnictví. Nově je možné nastavit: Ano/Ne/Dotaz.
 • Parametry uživatele - Sklady - nový parametr "Změnit stav ve skladové přípravě na Provedeno" - v případě nastaveného parametru je v browseru Skladové přípravy zpřístupněno nové tlačítko, kterým lze stav změnit na Provedeno.
 • Parametry klienta - Prodej - nový parametr pro nastavení Počtu desetinných míst pro množství. Parametr se použije při pořizování nového řádku v dokladech (FV, Prod, ZLV, OP).
 • Parametry klienta - Prodej - pro jednotlivé druhy dokladů vytvořeny parametry pro definici tvorby párového symbolu v účetním dokladu.
 • Parametry klienta - Nákup - parametr pro tvorbu párového symbolu při zaúčtování rozdělen pro jednotlivé druhy dokladů.
 • Parametry stanice - nová záložka Tisk a nový parametr Tisk sestav na defaultní tiskárnu.
 • Nastavení povoleného období dokladů - nově doplněna možnost nastavení pro pohyby zboží (POHYB) a skladovou přípravu (PRIPRAVA).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11673 - 11730)

5.6.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11730)

Aktualizace obsahuje zejména nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů a novou dávku nemocenského pojištění "dlouhodobé ošetřovné" v oblasti Mzdy, platnou od od 1.6.2018.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - ve filtru před tiskem jsou v položkách Výchozí sestava Typ sestavy barevně (modrou barvou) podbarveny sestavy, které jsou v parametrech klienta - Účetnictví nastaveny a které dle zařazení do kategorie, účetní jednotka používá.
 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - pro vzory roku 2016 vytvořeny varianty tisku v němčině a angličtině.

Sklady

 • Katalogy - Sortimentní skupiny - doplněny nové položky Značka (pro e-shop) a Počet desetinných míst pro CJ (údaj se dotahuje z parametrů klienta). Po vyplnění sortimentní skupiny v kartě zboží se tyto položky uplatní a dotáhnou do karty zboží.

Majetek

 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - tisková sestava MajPrehled/003 - doplněny sloupce Datum zařazení, Datum vyřazení, Vyřazeno v ZC účetní, Vyřazeno v ZC daňové.
 • Tiskové sestavy - Výpisy odpisů - tisková sestava MajOdpis/001 - doplněna položka Zařazeno (datum zařazení).

Daně

 • DPH - Daňové přiznání, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení - volba Třídit dle rozšířena o další možnosti (Kód, Rok+číslo+pořadí, Druh, Datum od, Datum do).

Mzdy

 • Nová dávka nemocenského pojištění od 1.6.2018 Dlouhodobé ošetřovné - doplněno v záložce Dávky NP (na kartě zaměstnance a ve výpočtu mzdy), vytvořena nová tisková sestava MzNemoc18/004 - Příloha k žádosti o dávku od 1.6.2018 a export ve formátu XML (NEMPRI18 od 1.6.2018).
 • Řešení tzv. sick days (zdravotní volno s náhradou mzdy). Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka Sick days pro evidenci výměry, nároku, čerpání a zůstatku dnů, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako zdravotní volno s náhradou mzdy. Zůstatek dnů se do dalšího kalendářního roku nepřevádí. Program hlídá, aby nedošlo k přečerpání nároku dnů v rámci kalendářního roku. Zavedena nová platová složka #SICKDAYS s novou definicí položky Náhrada = sick days.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - do předfiltru doplněna možnost pro tisk položky Údaj o druhu konaných prací - buď z položky Zaměstnání nebo z Profese.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů). Katalog Definice zpracování osobních údajů (původně Definice souhlasů) - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Browser Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů) - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy. Nové tiskové sestavy: GDPREvid/001 - Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, GDPREvid/002 - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nová funkce pro Hromadné vložení do evidence zpracování osobních údajů (lze ji vyvolat z browseru Definice zpracování osobních údajů) - podle aktuálního druhu souhlasu se předvyplní formulář, ve kterém se vybere hromadné vložení pro firmy, kontakty, zaměstnance či pracovníky.

 Parametry

 • SPC=Docházkové systémy: nový parametr klienta - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance). Pokud nebude při ukládání nově vytvořené karty zaměstnance vyplněna položka Osobní číslo pro docházkové systémy, tak se do této položky zkopíruje kód zaměstnance. Současně vytvořena opravná procedura Parametry a servis - Opravné procedury - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance) - tato procedura natvrdo ve všech kartách a obdobích zkopíruje kód do osobního čísla zaměstnance.
 • SCP=Korekce SC - vytvořen nový parametr klienta - Sklady - Zákaz zaúčtování pohybů zboží bez korekce - pokud bude parametr nastaven, tak není dovoleno pohyb zboží zaúčtovat.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11605 - 11672)

28.3.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11672)

Aktualizace obsahuje nový modul GDPR, sloužící pro evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů. Aktualizace je současně povinná pro uživatele modulu Mzdy a pro zpracování mezd za období 2018/03 z důvodu aktualizace státních svátků pro rok 2018!

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Saldo ke dni - nová tisková sestava SALDOPor/008 - Saldo bez prvotní evidence - optimalizace pro Excel.

Prodej

 • FV, ZLV, Prodejky, OP - formulář dokladu - záložka Řádky - řádek typu "text" rozšířen na víceřádkový text.
 • Katalogy - Kódy prodeje - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Nákup

 • Katalogy - Kódy nákupu - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Sklady

 • Sortimentní skupiny - záložka Parametry rozdělena na dvě záložky Parametry definice a Parametry hodnoty. Parametry definice slouží pro propojení použití nebo nepoužití parametrů karet zboží se sortimentní skupinou. V hodnotách se zobrazují pouze parametry, které boudou v definicích zaškrtnuté jako "Použít". Při odškrtnutí parametru na záložce Parametry definice je uživatel upozorněn, že při uložení se smaže hodnota parametru jak z karet zboží, tak ze sortimentní skupiny.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - nový systém vazby na parametry dokladů - pokud na kartě zboží není definována žádná sortimentní skupina, tak se nově dotahují všechny parametry pro karty zboží.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží typu Kusovník - záložka Kusovník - do detailu definice Komponent doplněna nová položka Pořadí.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - Přlohy - Specifikace - uživatelsky zjednodušeno a zpříjemněno zadávání nové přílohy.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - eShop - Kategorie - doplněno nové tlačítko pro možnost rozkopírování katergorií podle prefixu kódu pro varianty.
 • Skladová příprava - na ikonu pro editaci Dodacích a platebních podmínek umožněno editovat také položku Kód pohybu.
 • Pohyby zboží - Související doklady - rozšíření o Skladovou přípravu výdeje (u VZ) a Skladové přípravy příjmu (u PZ).
 • Skladová příprava - Související doklady - rozšířeno o Výdejky zboží (u SPV) a o Příjemky zboží (u SPP).

Objednávky

 • Plnění objednávky příjemkou zboží - upravena logika v dotahování skladu. V hlavičce příjemky zboží se prvotně nastaví sklad z objednávky. Pokud v objednávce není vyplněn, pak se nastavuje z parametru uživatele Nabízení sklad, pokud není vyplněn, tak z parametru klienta Nabízení sklad.
 • Objednávka - pořízení nové objednávky či funkce Zakázky - Objednávka k zakázce - vytvořen nový parametr klienta Rozpad kusovníku. Na dotaz je možné nechat kartu kusovníku rozpadnout na jednotlivé komponenty.
 • Objednávky - Řádky - doplněno nové tlačítko pro možnost importu řádek z CSV (ve stejné struktuře jako import v Zakázkách) včetně importu karet variant.

Zakázky

 • Zakázky - Řádky - tlačítko pro import řádků z CSV - rozšířeno o možnost importu karet variant.

Mzdy

 • Katalog státních svátků - aktualizace pro rok 2018! Bez spuštění této aktualizace nezpracovávejte mzdy za období 2018/03 z důvodu chybějících svátků v pracovním kalendáři!
 • Uzávěrka měsíce - program nově kontroluje, zda mají všichni zaměstnanci ve stavu vyplněné rodné číslo. Pokud vyplněné není, není možné uzávěrku spustit a tím pádem je nutné nejprve rodné číslo doplnit do karty zaměstnance. V případě, že rodné číslo neznáte, doporučujeme zde zadat datum narození (např. ve formátu RRMMDD). V případě, že neznáte ani datum narození, pak je vhodné do této položky vyplnit kód zaměstnance.
 • Katalog zaměstnanců - do browseru doplněny sloupce ze záložky Personální údaje: Zaměstnání, Profese, Platová třída.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - Potvrzení o zaměstnání - doplněny údaje o délce pracovněprávního vztahu a tabulka Zákonných srážek ze mzdy.
 • Výpočty - Platby - Úprava tvorby bankovního příkazu. Po výběru bankovního účtu se uplatní příznak z definice bankovního účtu Splatnost pouze v pracovní dny.
 • Katalog zaměstnání - doplněn příznak Aktivní.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence souhlasů. Nový katalog Druhy souhlasů - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Nový browser Evidence souhlasů - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy.
 • Katalog frází - text rozšířen z jednoho řádku na víceřádkový.
 • Katalog pracovníků - doplněn příznak Aktivní.
 • Katalog statusů firem - doplněna nová položka barva.

Parametry

 • Parametry klienta - Ostatní - EET - nový parametr Neodesílat platby platební kartou (od 1.3.2018 již není povinností odesílat platby platební kartou). Parametr platí pro způsoby úhrady: platební kartou a PayPal.
 • Parametry klienta - Akce, Výroba a servis - nové parametry pro 4 různé stavy a obarvení browseru výrobních a servisních zakázek (sloupec Kód).

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11565 - 11604)

26.1.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11604)

Aktualizace obsahuje novou legislativu pro zpracování mezd od 1.1.2018!

Prodej

 • Faktury vydané - nové tiskové sestavy FaktVy/211 - Dodací list včetně částek v angličtině a FaktVy/212 - Dodací list bez částek v angličtině.
 • Zálohové listy vydané - propojeno s automatickým pořízením výdejky zboží. Do řad ZLV doplněna možnost vyplnění řady VZ a kódů výdeje.

 Sklady

 • Pohyby zboží - browser a tiskové sestavy - do filtru doplněna nová položka Příjemce.
 • Pohyby zboží - Pořízení výdejky - vytvořena nová funkce Výdejka k zálohovému listu.
 • SPC=Půjčovna: Karta zboží - rozšířena záložka Dispozice-Půjčovna - od zadaného data se zobrazuje 10 řádek (vždy datum o den výše). Upraveno posuzování půjčeného zboží, které je: 1) k dnešnímu dni nevrácené 5 a více dní, ačkoliv mělo být vráceno, 2) k zadanému datu nevrácené (může a nemusí mít příznak Půjčeno), ale jeho termín půjčení od a do je v rozmezí zadaného datumu.

 Mzdy

 • Zaměstnanci - Dávky NP - zaveden nový typ dávky Otcovská poprodní péče, platná od 1.2.2018.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2018: MzKz18/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz18/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz18/013-Prohlášení k dani, MzKz18/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé až pro roční zúčtování za 2018), MzKz18/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz18/018 - Oznámení plátce daně, MzKz18/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz18/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc18/001-Příloha k žádosti (NEMPRI16), MZNemoc18/002-Příloha k žádosti (NEMPRI15), MzNemoc18/003-Příloha k žádosti od 1.2.2018 (NEMPRI17).
 • Výpočty - Výpočet mezd - od 1.1.2018 upraven výpočet srážkové daně příjmů do 2.500 Kč v případech, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani.
 • Výpočty - Výpočet mezd - záložka Dávky NP - rozšířeno o nový typ dávky Otcovská poprodní péče (platné od 1.2.2018).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ18/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění - rozšířeno o tisk nové dávky Otcovská poporodní péče.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tisková sestava MzRVD17/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD17/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD17/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD17/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD17/002-Příloha č.1, MZVD17/003-Příloha č.3, MZVD17/004-Příloha č.4.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - záložka Daň - zaveden nový parametr pro srážkovou daň: Základ do 2.500 Kč.

 Katalogy

 • Katalog firem - v případě, že se nevyplní položka DIČ, tak se automaticky odškrtne položka Plátce DPH.