Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12636 - 12688)

31.3.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12636 - 12688)

Upozornění: SlimOffice 5.1 (12688) je poslední verzí, která umožňuje pracovat s databázemi na SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: nový modul pro napojení přepravní služby GLS. Vytvoření knihoven, napojení na webovou službku MyGLS, přes kterou se odesílají zásilky a tisknou štítky.
  • Faktury vydané - do detailu faktury vydané, na záložku Přeprava doplněny údaje pro přepravu GLS.
  • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Kniha faktur vydaných: vytvořena sestava pro odeslání neodeslaných zásilek pro GLS - KnihaDoGLS001 Doklady - zásilky k odeslání na GLS. Sestava umožňuje i tisk zásilek.
  • Upozornění! Webová služba GLS funguje jinak (než např. DPD). Štítek PDF se pošle pouze jednou, ukládá se proto do AppData, do adresáře SlimGLS, odsud se pak bere v případě požadavku na opětovný tisk; dále pokud se odešle více zásilek, webová služba vrací PDF pro všechny zásilky (štítky). Doporučeno nastavit parametr uživatele Tiisknout štítek hned po pořízení faktury.

Banka

 • Bankovní výpisy - Prohlížení, opravy a tisk - pro řádky typu Hromadný - vytvořena nová funkce pro import řádků z CSV souboru (ve struktuře: variabilní symbol, částka). Soubor CSV musí obsahovat pouze data bez názvů sloupců, pro oddělovače desetinných míst je možné použít čárku i tečku. Oddělovač tisíců je nepřípustný. V případě, že se variabilní symbol i částka shoduje, tak se takový řádek rovnou napáruje na existující doklady.
 • Bankovní příkazy - Export BP do ABO - rozšířeno o nový formát ČNB (FS5 ABO-K). Vytvořen nový parametr klienta Banka - ABO-K zákaznické číslo. Katalogy - Bankovní účty - detail rozšířen o nový typ exportu ČNB FS5 ABO-K (soubor s příponou pla).

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn sloupec Nastavit PC1 podle kalkulace.
 • Ostatní - Import/Export - Karty zboží - rozšířeno o nové položky ze záložky Daně a poplatky: Kód poplatku a Přepočet CJ pro poplatky.

Zakázky

 • Výroba a servis - Prohlížení opravy a tisk - do browseru doplněny položky Aktivní, Fakturovat, Výdejka zboží.
 • Výroba a servis - vytvořena nová funkce pro pořízení Výdejky zboží (nová ikona v browseru výrobních zakázek Vytvoření VZ). Po úspěšném vytvoření výdejky se tato zapíše do související výrobní zakázky a již další nepůjde z této výrobní zakázky vytvořit.
 • Výroba a servis - Překlopení výrobní zakázky do zakázky - přeprogramováno dotahování cen, které se dosud dotahovaly z katalogu zboží a služeb. Nově se ceny dotahují z řádků výrobních zakázek.

Mzdy

 • Řešení karanténního příspěvku ("Izolačka"): 
  • Ostatní - Parametry výpočtu - současné parametry pro rok 2021 rozděleny pro období 1.1.-28.2.2021, 1.3.-30.4.2021 s doplněním parametrů pro karanténní příspěvek, 1.5.-31.12.2021 bez nastavených parametrů pro karanténní příspěvek.
  • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - pro typ Pracovní neschopnost/nemocenské doplněn nový checkbox Karanténní příspěvek a položka pro výpočet částky. Po zaškrtnutí příznaku Karanténní příspěvek dojde automaticky k výpočtu částky. Částka příspěvku je 370 Kč/den (za prvních 14 dní). V případě, že karanténní příspěvek v součtu s náhradou ztráty na výdělku (NZV) přesáhne 90% PHV za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.
  • E-neschopenka: Import dočasné pracovní neschopnosti (e-podání DZDPN) - aktualizováno o nové údaje. Do položky Poznámka se importuje údaj o karanténě/izolaci. Upozornění: údaj, zda náleží karanténní příspvěvek musí uživatel rozhodnout sám zaškrtnutím checkboxu "Karanténní příspěvek" v detailu Dávky NP.
  • Výpočet - Výpočet mzdy - doplněno generování nové platové složky #IZOLACKA (karanténní příspěvek) podle zadaných údajů v záložce Dávky NP. Na záložku Výpočet doplněna mzdová položka IZOL (karanténní příspěvek) a upraven výpočet položek doplatku (DOPL, DOPL-PREV, DOPL-HOT, DOPL-SLOZ).
  • Výpočet mzdy - Platby - upraveno generování částky pro platbu sociálního pojištění. Od částky pojistného se nově odečítá částka karanténního příspěvku (z Dávky NP).
  • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - doplněna nová tisková sestava MzOSSZ21/002, platná od 1.3.2021. Do předfiltru v sestavě doplněno napočítání položek pro C. Odečty od pojistného (Počet zaměstnanců a Úhrn odečítaných karanténních příspěvků). Tyto údaje se napočítávají z Dávky NP. Současně upraven export PVPOJ21 v XML formátu a napojení na kanál VREP.
  • Katalogy - Platové složky - doplněna nová platová složka #IZOLACKA.
  • Katalogy - Typy mzdových položek - doplněna nová mzdová položka IZOL.
 • SPC=VREP: Aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ (DIS.CSSZ.2022.cer).
 • Dovolená - úprava procedury pro přepočet nároku dovolené (po výpočtu mzdy, při uzávěrce období, v opravné proceduře). Doplněna kontrola na nepřekročení výměry dovolené.

Parametry a servis

 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - GLS - doplněny nové parametry pro napojení na webovou službu přepravní společnosti GLS.
 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Přepravní služby - doplněny parametry pro přepravu GLS.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12613 - 12635)

12.2.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12613 - 12635)

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: PPL - úprava tiskových sestav štítků a soupisek ve vazbě na úpravu formátu telefonních čísel se strany PPL (KnihaDoPPL001 - Soupiska PPL, KnihaDoPPL002 - Soupiska PPL zahraniční, PPL001 - PPL arch A4, PPL002 - PPL etiketa, PPL003 - PPL arch A4 okraje, PPLB002 - PPL etiketa). Nově se na PPL neodesílají telefonní čísla s mezerami. Pokud je telefon zadán s mezerami, tak jsou nově tyto mezery ignorovány.
 • SPC=Přepravní společnosti: DPD - úprava předávání telefonních čísel a e-mailů do webového rozhraní. Telefonní čísla se nově předávají bez mezer, v případě více zadaných e-mailů se přebírá pouze první e-mail.

Sklady

 • SPC=EDI: Skladová příprava - nová funkce pro export EDI XML. V browseru skladové přípravy vytvořena nová ikona, pomocí které se označené záznamy vyexportují ve formátu EDI DESADV XML.
 • Řešení recyklačních příspěvků od 1.1.2021 podle nového zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Po zapnutí nové parametru Používat daně a poplatky na kartě zboží (Parametry a servis - Parametry - Klient - Sklady) se na kartě zboží zobrazí nová záložka Daně a poplatky. V oddíle Poplatky je možné doplnit příslušný kód poplatku (výběrem z katalogu). Položka Přepočet cj se zadává v případech, kdy je rozdílná cj na kartě zboží a v kódu poplatku.
 • Katalogy - Kódy poplatků - nový katalog recyklačních příspěvků, který je vzorově naplněn údaji dle Sazebníku elektrozařízení a Sazebníku příspěvků za přenosné baterie nebo akumulátory, které jsou uváděny na trh v ČR samostatně. Tyto sazebníky jsou vydané společností REMA Systém, a.s.. V případě potřeby je možné jakoukoli položku v katalogu upravit či doplnit novou.
 • Katalogy - Sortimentní skupiny - po nastavení parametru Používat daně a poplatky na kartě zboží se zobrazí nová položka Kód poplatku (která platí pro celou sortimentní skupinu).

Zakázky

 • Výrobní zakázky - úprava při vytváření periodických výrobních zakázek. Vytvořen nový parametr klienta - Akce, Výroba, servis - Nekopírovat datum zahájení u periodické výrobní zakázky. Při nastaveném parametru se nově při vytvoření periodické výrobní zakázky nevyplní Datum zahájení.
 • Výrobní zakázky - rozšíření funkčnosti o dotahování stejného kódu odběratele také do kódu příjemce. Vytvořen nový parametr klienta - Akce, Výroba a servis - Dotahovat kód odběratele také do kódu příjemce. Funkčnost je napojena na dotažení kódu odběratele, plnění zakázky, vytvoření výrobní zakázky z konkrétní firmy.
 • Výrobní zakázky - do browseru doplněn sloupec Interní akce.

Mzdy

 • Výpočet dovolené od 1.1.2021: na základě zpřesněných informací a uvedení do praxe upraveny výpočty položek, týkající se dovolené. V případě vzniklých nesrovnalostí je možné spustit funkci pro přepočet v Parametry a servis - Opravné procedury - Mzdy - Úprava výměry a nároku dovolené pro aktuální období. Nově je možné poskytovat dovolenou ve výměře, která není stanovena na celé týdny (např. kdy je vnitřním předpisem či kolektivní smlouvou nárok v týdnech prodloužen o jednotlivé dny). Výměru dovolené (v Parametry a servis - Parametry - Mzdy) je pak nutné stanovit jako desetinné číslo (např. 4,4 týdne). Odstraněno zaokrouhlování v případech, kdy je čerpání dovolené (proplacení a krácení) na 3 desetinná místa. Zpřesněn výpočet nároku dovolené při vykázané dávce NP v průběhu období 2021/01. Upraven výpočet dovolené z loňského roku v případě, kdy se na přelomu roku měnil pracovní úvazek.

Parametry a servis

 • Opravné procedury - Mzdy - Úprava výměry a nároku dovolené pro aktuální období. Procedura, která provede přepočet položek Výměra dovolené, Nárok dovolené, Z loňského roku, Čerpání, Krácení, Proplacená, Zbývá. Přepočet se provede pro aktuálně zvolené období.
 • Parametry - Klient - Sklady - vytvořen nový parametr: Používat daně a poplatky na kartě zboží (použití pro řešení recyklačních příspěvků od 1.1.2021).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12581 - 12612)

29.1.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12581 - 12612)

Prodej

 • SPC=Přepravní služby: nová služba DPD (nahrazení současné přepravní služby Geis). Po aktualizaci je nevratně služba Geis nahrazena DPD s využitím webové služby. Vytvořeny metody webové služby DPD. Po uložení dokladu nebo zadání počtu balíků se nově EAN nevytvoří. Vygeneruje se jako nezadaný-mínusový, neboť EAN nově přiděluje přímo webová služba DPD v momentě odeslání dokladu do DPD. Doklad se do DPD odesílá buď pomocí nové sestavy nebo po tisku štítku (toto je podmínka DPD). Štítek se tiskne pouze z dokladu (ve SlimOffice sestava neexistuje). Štítek se vrací pomocí webové služby jako PDF a to se přesměruje na tiskárnu. Nové sestavy DPD napojené na knihu dokladů (bývalá soupiska): sestava KnihaDokDP001 Doklady - zásilky k odeslání na DPD umožní zaslat zásilky na webovou službu DPD a případně požádat svoz, sestava KnihaDokDP002 Objednání svozu zásilek DPD pak objedná samotný svoz; zásilky vytisknuté (štítek) jsou vždy odeslané na DPD (to je podmínka od DPD), takže se znovu neodesílají, je ale nutné je pak stejně jako ostatní zahrnout do svozu.
 • Zápočty - úprava v tiskových sestavách PodklZapP002-Návrh na zápočet (Tiskové sestavy - Podklady pro zápočet) a v ZapOpis005-Návrh na zápočet (Zápočty - Prohlížení, opravy a tisk). V sestavách doplněno IČO a DIČ (pokud existuje) do tisku adresy obou protistran (v záhlaví odesílatel i adresát).

Nákup

 • Zápočty - úprava v tiskových sestavách PodklZapN002-Návrh na zápočet (Tiskové sestavy - Podklady pro zápočet) a v ZapOpis005-Návrh na zápočet (Zápočty - Prohlížení, opravy a tisk). V sestavách doplněno IČO a DIČ (pokud existuje) do tisku adresy obou protistran (v záhlaví odesílatel i adresát).

Objednávky

 • Prohlížení, opravy a tisk - browser rozšířen o nové sloupce: Příjemka zboží (zobrazuje se řada a číslo první příjemky zboží) a Skladové příprava příjmu (zobrazuje se řada/číslo nebo seznam oddělený čárkami).

Daně

 • Katalogy - Sazby silniční daně - dopněny sazby pro období od 1.1.2020.
 • Sjednocení názvů souborů pro export EPO2. Nově mají názvy souborů jednotný formát zkratka podání-IČ klienta-řada-číslo-pořadí (pokud pořadí neexistuje, tak jen zkratka podání-IČ klienta-řada-číslo). Zkratka podání: DPHDP3 pro daňové přiznání k DPH, DPHSHV pro souhrnné hlášení, DPHKH1 pro kontrolní hlášení, DSLDP1 pro silniční daň.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu od 1.1.2021 do 31.12.2021: Záložka Daňové zvýhodnění - položka Základní nastavena na 2.320 Kč a Max. bonus na 999.999.999 Kč. Záložka Daň: zavedeny nové parametry pro výpočet zálohy daně. Vytvořeny 2 pásma pro zdanění. Pro hrubou mzdu od 0 do 141.764 Kč sazba 15%, nad 141.764 Kč sazba 23%.
 • Karta zaměstnance - Dovolená - vedle položek v hodinách doplněny přepočty na dny pro snažší orientaci. Zpřesněn výpočet položek Výměra a Nárok dovolené.
 • Výpočty - Výpočet mzdy - nový způsob výpočtu položek ZD, ZD-ZAOKR a DAN-ZAL. Od 1.1.2021 se negenerují mzdové položky SP-ZAM-ZD, ZP-ZAM-ZD, ZD-SOL a DAN-SOL. ZD se nově počítá jako součet hrubé mzdy, naturálního příjmu (započítávaného do základu daně) a příspěvku na penzijní či životní pojištění nad hranici osvobození (v parametrech výpočtu). ZD-ZAOKR se vypočítává tak, že ZD do 100 Kč se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, ZD nad 100 Kč se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Položka DAN-ZAL se vypočítá tak, že do základu 141.764 Kč se vynásobí sazbou 15%, nad základ 141.764 Kč pak sazbou 23%.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2021: MzKz21007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz21008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz21012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz21014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz21017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz21018 Oznámení plátce daně, MzKz21019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz21020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2021: MzNemoc21002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti, MzNemoc21003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2021: MzOSSZ21001 - Přehled o výši pojistného.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD20001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD20002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD20001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD20002 Příloha č. 1, MZVD20003 Příloha č. 3, MZVD20004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2020 a nová sestava MzRVD20001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Katalogy - Platové složky - vytvořena nová platová složka #STRAV02 pro stravenkový paušál. Platovou složku je možné obecně použít a příslušnou sazbu nadefinovat po dotažení uvedené platové složky do Karty zaměstnance na záložce Platové výměry.
 • Výpočty - Docházka - do tiskové sestavy MzDochazka/001 doplněn součet hodin
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky, platné od 1.1.2021.

Parametry a servis

 • Parametry - Parametry dokladů-skupiny - do detailu doplněno pořadí skupiny.
 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - DPD - vytvořeny nové parametry pro přepravní službu DPD.
 • Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Přepravní služby - vytvořeny nové parametry pro DPD.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12510 - 12580)

8.1.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12510-12580)

Prodej

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - doplněn import způsob úhrady dobírkou.

Nákup

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - doplněn import způsob úhrady dobírkou.

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - rozšíření funkčnosti výpočtu poslední NC při ukládání příjemky zboží na nový parametr klienta: Sklady -> Zahrnout do výpočtu poslední NC i ostatní náklady. Rozpočítání se provede podle nastavených pravidel v parametrech klienta (Rozpočítávat ostatní náklady podle: kusů/hodnoty). Vypočítaná NC je vždy v Kč.
 • Katalogy - e-Shop: nové katalogy Barvy a Velikosti. Vytvořeny brosery, detaily a oprávnění. Napojeno na Katalog zboží a služeb - e-Shop, na položky Barva a Název velikosti pro e-shop. Na položkách ponechána možnost vyplnění libovolného textu nebo výběr z katalogu.
 • Katalog zboží a služeb - e-Shop - úprava položky Značka - ponechána možnost vyplnění libovolného textu a doplněno napojení na výběr z katalogu firem.

Zakázky

 • Úprava funkcionality stávajícího parametru klienta Zakázky -> Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Tento parametr je zrušen a nahrazen nastavením v řadách Zakázek. Do řad Zakázek přidána nová volba Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Defaultně je parametr nezaškrtnutý. Pokud však původní parametr klienta byl nastaven, ve všechn řadách zakázek se parametr automaticky aktualizací zaškrtne. Upravena funkce plnění zakázky s dotahovaním variabilního symbolu. V případě plnení více zakázek se přebírání variabilního symbolu uplatní v případě, že alespoň jedna zakázka má parametr v řadě zaškrtnutý.
 • Nový parametr klienta - Zakázky -> Při plnění zakázky zobrazovat pouze nesplněné řádky. V browseru Plnění zakázek je pak doplněno tlačítko pro přepínání mezi nesplněnými a všemi řádky zakázky. Tento parametr je aktualizací programu defaultně zapnut.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: zavedeny nové parametry pro výpočet mezd, platné od 1.1.2021 do 31.12.2021 (zatím bez parametrů, týkajících se zrušení superhrubé mzdy a zavedení zdanění ze mzdy hrubé). Nastaveny tyto položky: Maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění = 1.701.168 Kč, Rozhodná částka pro odvod SP a ZP = 3.500 Kč, Minimální mzda a minimální mzda pro daňový bonus = 15.200 Kč, Vyměřovací základ pro ZP při zaměstnávání více jak 50% ZPS = 13.088 Kč, Hranice pro výpočet NZV: I. Hranice = 206,85 Kč = 90%, II. Hranice = 310,28 Kč = 60%, III. Hranice = 620,38 Kč = 30%. Nové výše částek pro Srážky: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 7.872,80 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 2.624,30 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.994 Kč.
 • Nový výpočet dovolené od 1.1.2021. Dovolená je do 31.12.2020 vyjadřována ve dnech, od 1.1.2021 pak v hodinách. Uzávěrkou období 2020/12 dojde k přepočtu údajů na Kartě zaměstance - Dovolená. Dovolená se nově posuzuje ve vazbě na odpracovanou dobu a vypočítává v těchto situacích: 1) při zavedení nové karty zaměstnance, 2) při provedení editace a změny položky Týdenní pracovní doba (změna se považuje od 1. dne zvoleného mzdového období), 3) při uzávěrce měsíce (přepočet v závislosti na překážkách v práci), 4) při propuštění zaměstnance nebo změny datumu trvání pracovního poměru na dobu určitou.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová položka Týdenní pracovní doba (hod). Aktualizací programu je položka naplněna výpočtem z položky Pracovní úvazek (hod/den). Týdenní pracovní doba se nově využívá k výpočtu nové dovolené od 1.1.2021.
 • Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti: Napojení na novou verzi DZDPN20-V2. Nemocnost, která je přenášena kanálem VREP, je rozšířena o speciální položku ID případu a dále o notifikace: Změna a Storno. Pro každou nemocnost je nyní jednoznačný identifikátor Číslo rozhodnutí + ID případu. Jednotlivé notifikace se nyní v rámci období řadí s touto předností: Storno, Změna, Ukončení, Trvání, Vznik.
 • Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti: Rozšíření importu o možnost dotazu na zpětně zadané e-neschopenky (např. ty, které byly do systému zadány v měsíci lednu 2021, ale týkají se obodbí 2020/12). Pro tyto účely je do formuláře pro import doplněno tlačítko Budoucí období. Je to z důvodu, že ČSSZ VREP umožňuje najednou odeslat dotaz pouze na interval 31 dní, což akorát pokrývá pouze jedno mzdové období. Po spuštění funkce Import dočasné pracovní neschopnosti proběhne dotaz na aktuálně zvolené období. Následně je možné stisknout tlačítko Budoucí období a spustit dotaz pro případné nemocnosti, které patří do aktuálního období, ale byly zadány až po jeho skončení.
 • Katalog zaměstanců: nová tisková sestava MzKz21013 - Prohlášení k dani.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - nová tisková sestava MzNemoc21001 - Příloha k žádosti o dávku.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tiskové sestavy Příloha k žádosti MzNemoc20001 a MzNemoc21001 - do předfiltru doplněno dotahování údajů Pobírá/Nepobírá důchod a Druh důchodu, tak jak je nastaveno v kartě zaměstnance.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění: do filtru doplněno třídění = Typ dávky NP + Příjmení a jméno zaměstnance. Filtr dále rozšířen o novou položku: Pouze mezisumace s možnostmi: Nevybráno, Typ dávky NP, příjmení a jméno zaměstnance, Příjmení a jméno zaměstnance, typ dávky NP.
 • Katalogy - Platové složky: typ základní položka - rozšířeno o novou volbu Nezahrnovat do odpracované doby, která se bude objevovat v případě zaškrtnutí Sledovat fond pracovní doby (defaultně je nezaškrtnuto). Položka doplněna i do browseru platových složek. Funkčnost příznaku Nezahrnovat do odpracované doby přidána do výpočtu mezd. Nová volba Nezahrnovat do odpracované doby vyloučí takto nastavené platové složky z napočítávání položek Odpracovaná doba v sestavách MzRekap/001 - Rekapitulace mezd a MzPZP/001 - Podklady pro oznámení o povinném podílu ZPS.
 • Katalogy - Platové složky - vytvořena nová platová složka #SVATEKMES - placený svátek pro měsíční mzdu. Tato platová složka má nastavený příznak Nezahrnovat do odpracované doby.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů: doplněno nastavení pro formuláře: Průběžka, Průběžka - příjemka zboží a SPV. Do parametrů uživatele - Sklady doplněna nová položka pro nastaveně řady Průbězka - SPV.
 • Nastavení uživatele - pomocí ikony v hlavním panelu: umožněna editace záložky E-mailing v parametrech uživatele v případě, kdy uživatel nemá přístup do oblasti Parametry a Servis.

Obecné

 • Přílohy dokladů - rozšíření o položku URL. Doplnění do browseru (SPC=E-shop) a napojeno na detail (zobrazuje se v případě typu přílohy Grafika). Při ukládání přílohy typu Grafika se nově nastavuje a kontroluje URL (obdobně jako je nyní již v kartách zboží a v kategoriích).